»
»
»
Glad på arbejdet? Få gode råd til at sikre et bedre arbejdsmiljø

Glad på arbejdet? Få gode råd til at sikre et bedre arbejdsmiljø

Arbejdet udgør en stor og vigtig del af de fleste voksne menneskers liv. Derfor er det vigtigt at sørge for, at alle på jeres arbejdsplads er glade for at gå på arbejde dagligt. Det er med andre ord vigtigt at skabe et godt arbejdsmiljø både psykisk og fysisk, da det er den mest effektive måde at sikre glade og tilfredse medarbejdere på.

Hvis vi ikke er glade på arbejdet, kan det hurtigt gå ind og påvirke vores privatliv også. Selvom vi kan være én person, når vi er på arbejde, og en anden i privaten, hænger disse personer på unægtelig vis sammen. Netop derfor er det ekstremt vigtigt, at vi prioriterer et skabe og bevare et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Det påvirker nemlig både den enkelte medarbejder og virksomheden, organisationen eller den offentlige instans som helhed. 

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Der findes mange faktorer, der påvirker det miljø, vi arbejder i. Derudover er det i en vis udstrækning tale om en subjektiv vurdering, når vi diskuterer, hvad det det gode arbejdsmiljø indebærer. Der er dog alligevel en række faktorer, som kan siges at definere det helt generelt. I den forbindelse er det først og fremmest vigtigt at skelne mellem det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

Det er dog vigtigt at pointere, at begge altid bør ses i sammenhæng, da de i høj grad påvirker hinanden. 

Det fysiske arbejdsmiljø 

Det fysiske arbejdsmiljø handler om de fysiske rammer på arbejdspladsen og kan variere i forhold til, hvilken branche der er tale om. Uanset branche er det dog vigtigt at tage hånd om, da det ellers kan have en negativ indvirkning på både den fysiske og psykiske sundhed på arbejdspladsen. 

Da vi bruger en stor del af vores liv på arbejde, er det utroligt vigtigt, at vi gør det inden for nogle ordentlige rammer, da det kan have en indvirkning på vores generelle velbefindende. Det fysiske arbejdsmiljø dækker over en lang række af områder, f.eks. de følgende:

 • Inventar: Arbejdspladsen skal naturligvis have det rette inventar, som kan forbedre og forenkle arbejdsprocesserne for medarbejderne. Der kan her være tale om alt fra kontorstole, hæve-sænke borde, computerskærme, ergonomiske tastaturer, RollerMouses, specifikke industrimaskiner samt meget, meget mere. 
 • Udluftning: Det er nødvendigt, at arbejdspladser har et godt indeklima, og at det er muligt at lufte ud hele året rundt. Ellers kan luften hurtigt blive for tung i et kontormiljø eller en lagerhal, hvor mange mennesker arbejder tæt.
 • Belysning: Der skal både være den rette mængde kunstigt og naturligt lys, ligegyldigt hvornår på dagen eller natten man arbejder. Hvis medarbejderne arbejder på skærme, er det også vigtigt, at skærmene er tilpasset på den rette måde, så de ikke kommer til at anstrenge deres øjne.
 • Støjniveauet: Mennesker er forskellige. Nogle kan lide høj musik, mens andre arbejder allerbedst i total stilhed. På et storrumskontor, er det en svær balancegang at tage hensyn til alle. Men det kan være en god idé at overveje, om man kan indrette stillezoner, bruge mindre mødelokaler til at tale i telefon, tilbyde høreværn til støjsensitive og lignende.

Disse fire nævnte punkter er blot et udpluk af nogle af de vigtigste aspekter ved det fysiske arbejdsmiljø, der rummer meget mere end det. Hvis I er i tvivl om, hvordan I fysisk skal indrette jer på jeres arbejdsplads, kan det måske være en idé at søge hjælp hos en arbejdsmiljøkonsulent, der kan rådgive jer til at få skabt gode rammer for jeres medarbejdere.

Det psykiske arbejdsmiljø 

Det psykiske arbejdsmiljø handler ligesom det fysiske om mange forskellige ting, og det er faktisk endnu sværere at definere end det fysiske arbejdsmiljø, da det i høj grad defineres af det social samspil, der foregår mellem mennesker på arbejdspladsen. Et godt psykisk arbejdsmiljø handler om at få medarbejdere til at føle sig godt tilpas rent mentalt og følelsesmæssigt, og det findes der naturligvis mange måder at gøre på.

Dog er der en række ting, som er afgørende for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø:

 • En god social omgangstone
 • God kommunikation med åben dialog mellem medarbejdere og ledelsen og mellem medarbejderne selv
 • Mulighed for at få sine idéer og forslag til forbedringer på arbejdspladsen hørt
 • Klare arbejdsgange med plads til konstruktiv feedback
 • Mulighed for personlig udvikling og forfremmelse
 • Følelsen af at ens arbejde er meningsfuldt
 • God ledelse
 • Troværdighed og tillid mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse
 • Rummelighed og respekt for hverandre

Ligesom opfattelsen af det gode fysiske arbejdsmiljø kan være individuelt, hvad en medarbejder opfatter som et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Netop derfor er det vigtigt, at man tager hånd om alles ønsker og behov, som f.eks. kan blive kortlagt gennem medarbejderudviklingssamtaler (MUS) eller trivselsundersøgelser. Ønsker du at få nogle konkrete værktøjer til ledelse af det psykiske arbejdsmiljø? Så klik ind og læs nærmere hos Arbejdstilsynet.

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

Hvis nogle af ovennævnte punkter ikke er opfyldt på din arbejdsplads, kan det være et tegn på, at der er et problem med arbejdsmiljøet. Et dårligt arbejdsmiljø kan dog også være forårsaget af mange andre ting, og især når det kommer til det psykiske arbejdsmiljø, kan det være svært at sætte fingeren på, hvad der helt præcist er galt.

Nogle gange kan det bare være en dårlig stemning iblandt medarbejderne, der skaber dårlige arbejdsrammer – andre gange kan det skyldes et strukturelt eller ledelsesmæssigt problem på arbejdspladsen. Uanset hvad, er det vigtigt at få undersøgt sagen, så man kan lægge en plan for, hvordan problemet kan løses.

Gode råd til et godt arbejdsmiljø

Men hvordan skaber man så det her “gode arbejdsmiljø”? Det kan være svært at give en endelig konklusion på, men herunder kommer vi med nogle af vores bedste bud. 

 • Få styr på de fysiske rammer. Får I skabt et godt fysisk arbejdsmiljø, giver I jer selv bedre forudsætninger for at tage hånd om de ofte mere udfordrende psykosociale problemstillinger.
 • Skab en god kommunikationskultur på arbejdspladsen. Uden den gode kommunikation, kan det være vanskeligt at sætte ord på, hvad der giver et godt arbejdsmiljø, og hvordan I kan skabe det sammen. Derfor er det vigtigt, at kommunikation kommer højt på dagsordenen. 
 • Feedback. Husk at give hinanden feedback – både kollegaer hinanden imellem men også til ledelsen, så de ved, hvor der kan ske forbedringer. Husk også at anerkende og rose hinanden.
 • Kompetenceudvikling. Medarbejderne skal føle sig set, hørt og prioriteret. Det vil øge deres arbejdsglæde og motivation på arbejdspladsen. Hav derfor fokus på den enkelte medarbejder og deres behov samt, hvordan de kan udvikle deres kompetencer. Det kommer både medarbejderen og virksomheden til gode i sidste ende. 

Dette er blot nogle af vores råd til, hvordan I kan sætte arbejdsmiljø på dagsordenen på jeres arbejdsplads. Skulle I være interesseret i at lære mere, vil vi med glæde arrangere et kursus for jer, hvor I kan blive meget skarpere på, hvordan I kan give jeres medarbejdere de allerbedste rammer for at løse deres daglige arbejdsopgaver.

Skab sammenhold og bedre arbejdsmiljø med teambuilding og andre events

Når danskerne svarer på, hvad der betyder mest for deres trivsel på arbejdspladsen, svarer de fleste, at det er deres kollegaer. God trivsel blandt kollegaer er positivt for arbejdsmiljøet, og derfor kan det altid betale sig at skabe gode rammer for, at medarbejdere har det godt med hinanden.

Det kan gøres ved at bringe medarbejdere tættere sammen ved at give dem gode oplevelser i fællesskab udenfor det daglige arbejde. Til det formål findes der ikke noget mere effektivt end teambuilding, da teambuilding netop er skabt for at bringe mennesker tættere sammen.

Her hos World of Adventure kan vi skabe den helt perfekte teambuilding-oplevelse for din arbejdsplads. Vi har arrangeret sjove og givende events for virksomheder siden 1992, og vi er derfor de helt rette til at skabe en uforglemmelig dag, der vil bringe menneskerne på din arbejdsplads tættere sammen.

Vi kan også hjælpe dig med at arrangere andre former for arrangementer, hvis du eksempelvis gerne vil holde en sommerfest, julefrokost, firmatur eller lignende.

Spørgsmål og svar

Hvad er arbejdsmiljø?

Et arbejdsmiljø omfatter både de fysiske og de psykiske forhold, som medarbejderne arbejder under i virksomheden. Hvis det ikke bliver prioriteret, kan det have store konsekvenser for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Den enkelte kan nemlig begynde at døje med fysiske udfordringer som arbejdsskader eller psykiske problemstillinger som mistrivsel, stresssymptomer osv. Det er derfor utrolig vigtigt at sætte på dagsordenen.

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø er det mere håndgribelige rammer på arbejdspladsen såsom møbler, IT-udstyr, belysning, støjniveau og lignende. Det er ting, der kan være forholdsvist nemt at ændre på, hvis man vil ofre pengene på det. Det kan også handle om ting som arbejdsstillinger, og hvordan man sikrer den korrekte ergonomi. At tage hånd om det kan f.eks. derfor også omfatte at få besøg af en fysioterapeut, der kan præsentere medarbejderne for en række holdningskorrigerende øvelser, eller give medarbejder mulighed for at få professionel massage i arbejdstiden.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Det psykiske arbejdsmiljø kan være en bred vifte af ting, som omhandler de psykosociale forhold på arbejdspladsen. Det kan f.eks. omhandle den generelle omgangstone og kommunikation på arbejdspladsen. Det har nemlig stor indflydelse på den samlede stemning, der dagligt påvirker medarbejderne. For at sikre jeres medarbejderes trivsel er det vigtigt at have fokus på ting som kommunikation, feedback, udvikling, respekt og tillid, så alle medarbejdere føler sig værdsatte og accepterede og ser deres arbejde som meningsfuldt.

Hvordan kan jeg bidrage til et godt arbejdsmiljø?

Alle på en arbejdsplads kan bidrage til at skabe gode arbejdsrammer. Det er vigtigt, at du tænker over, hvordan du behandler dine kollegaer, altså hvordan du taler til dem, hvordan du giver dem feedback osv. Relationerne på en arbejdsplads bør være kendetegnet ved gensidig respekt og tillid, og hvis der også er plads til et godt grin en gang imellem, er det helt perfekt. Et godt kollegaskab er alfa og omega for at skabe et godt fællesskab på arbejdspladsen, hvilket kan være med til at sikre arbejdsmiljøet.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.