»
»
Fra team til “High Performance Team”

Fra team til “High Performance Team”

Lokation
Hele landet
Antal
Min. 8 deltagere
Varighed
Fra 3 timer

Teamet er en størrelse, som vi ofte taler om og roser for sine kvaliteter. Der er ingen tvivl om, at det at arbejde i et velfungerende team er noget, som alle vil elske og samtidig noget der vil skabe resultater i virksomheden. Selvom termen “High Performance Team” er engelsk, så er det noget, som vi i høj grad kan benytte os af i de danske virksomheder rundt omkring. “High Performance Team” kan arbejdes med uanset om der er tale om et stort internationalt firma eller en lille dansk start-up virksomhed.

Hvad skaber et godt High Performance Team?

 • Fælles mål
 • Indbyrdes afhængighed
 • Gensidig forpligtelse
 • Fælles værdier
 • Fokus på gruppeprocesser
 • Tillid
 • Dialog
 • Samarbejde
 • Åbenhed
 • Respekt for forskellighed
 • Konfliktløsningsevne
 • Fysisk nærhed

High Performing Teams udviklingsfaser: Tuckman’s Forming , Storming, Norming and Performing

Når et High Performing Team skabes i en dansk og hvilken som helst virksomhed, så gennemgår det en række faser. Tuckman’s model beskriver de faser, som gruppen gennemgår, og her er det vigtigt at bemærke, at starten af samarbejdet ofte opleves som velfungerende. Det er først efter et stykke tid, når man er begyndt med det reelle arbejde, at man lige pludselig opdager, at holdningen til deadlines måske er lidt forskellig, trods alle de gode hensigter, rummeligheden og ønsket om at få tingene til at fungere.

Forming stadiet

Høflige medlemmer – Lav risikovillighed – Synspunkter og følelser tilbageholdes – Reserveret adfærd – Konflikter undgås.

Storming stadiet

Vind-Tab situationer – Forsvarspositioner forberedes – Mistro og mistænksomhed – Dårlige lyttere – Minimal søgning af feedback – Vægt på egne synspunkter – Status og roller forekommer vigtige – Medlemmer forlades eller forlader.

Norming stadiet

Begyndende afklaring af roller – Gryende lyst til at hjælpe andre – Deltagelse i gensidig konfliktløsning – Opmærksomhed på andres behov – Villighed til at ændre synspunkter – Opsøgning af feedback.

Performing stadiet

Det Effektive Team – Udviser gensidig åbenhed – Udviser høj grad af tillid – Er aktivt lyttende – Deler følelser – Har konflikter – Tager risici.

High Performing stadiet

Det Ultimative Team – Mange komplementære relationer – Selektion er et must – Kender hinanden bedre end familie – Ubegrænset tro og tillid – Taber og vinder stort – Stiller (ufravigelige) krav – Bygger på følelser – Bruger konflikter aktivt.

High Performance Team-modellen

Modellen beskriver en række trin som teamet kan være på og hvilke holdninger og adfærdsmønstre, der er kendetegende ved de forskellige trin. Vi har oplevet mange gode teams, men sjældent er de ”High Performance Teams.” Som oftest vurderer de enkelte medlemmer deres hold som værende imellem Potentielt team og Team.

Hvordan skabes et High Performance Team

Der er især en række faktorer, som vi vægter ekstra højt, og som lader til at gøre en større forskel, når man skal skabe et High Performance Team i danske og udenlandske virksomheder.

Åbenhedens betydning for teamet

Åbenhed er vigtig i forhold til kreativitet, konfliktløsning og et kontinuerligt fokus på bolden og ikke manden. Sig hvad vi tænker, føler og oplever, hvilket står på skuldrene af tilliden til hinanden i alle henseender.

Evne til at give hinanden feedback

Her handler det om at være konkret og ikke være fordømmende. Vi skal ville hinanden det bedste og skal kunne udfordre hinanden, være uenige og alligevel have tillid til hinanden.

Pas på at ville magten for meget

Det er meget destruktivt, når det bliver vigtigt for nogen at få ret eller lov at bestemme uden at have nogen kompetence eller erfaring bag, der kan understøtte, at man måske har mere ret. Dette er svært, da det ligger i den menneskelige kultur, at vi holder meget af vores egne ideer.

Hvordan kan vi træne os til at blive et High Performance Team

Selvom vi har holdt hundredvis af foredrag, så går det igen, at mange teammedlemmer ved mindre om teams, end de regnede med eller tør at give udtryk for. Derfor er det altid godt at give alle et foredrag om den basisviden, der skal til for at skabe forståelse for teambegrebet.

Teams kan testes, hvis man ønsker en datafokuseret tilgang

Vi arbejder med de fleste gængse teamanalysemodeller som MBTI, JTI, DISC, Insight og vores favorit Belbin til at lave typologianalyser af personer, og vi bruger disse data til at analysere adfærd og præferencer, som giver os en stor viden om teams og individuelle personer.

For nogle grupper viser det sig hensigtsmæssigt med konkrete data for at igangsætte en proces, de finder relevant, og dette kommer som regel til kende i selve analyserne.

Arbejde med en metaforisk tilgang

Det kan være svært at tale direkte om dagligdagen, men til gengæld relativt afslappet at tale omkring isolerede holdøvelser. Adfærden er som oftest den samme som hjemme, eksemplerne og følelserne i dialogen er ægte. En dygtig facilitator vil kunne sikre, at I kommer ud i krogene omkring, hvad jeres team kan og ikke kan samt hjælpe med at justere i retningen af High Performance.

Skab mere viden og bevidsthed

Et fokus på at skabe et fremragende team vil altid sætte en proces i gang, der bringer deltagerne videre. Om gruppen kan klare det på egen hånd eller skal have hjælp i processen fra en konsulent, er forskelligt, men erfaringen siger, at teams kan bære meget, så snart de er udstyret med viden og forståelse for emnet ”High Performance Team.”

I er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 77 79 19 for en snak om, hvordan jeres team bliver et “High Performance Team.”. Vi har hjulpet at hav af både store og små virksomheder med at skabe “High Performance Teams” på dansk jord. 

Pris
Kontakt os for tilbud på tlf. +45 70 27 14 27

Få et uforpligtende tilbud

Vores dygtige event koordinatorer sidder altid klar til at rådgive og besvare eventuelle spørgsmål, samt give jer et uforpligtende tilbud.

Siden 1992 har vi skabt relationer mellem kolleger og udviklet teams gennem teambuildingrejser, teamudviklingfester og events udover det sædvanlige. Vi er derfor klædt godt på til at hjælpe jer.

Kontakt os i dag og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe jer med at udvikle teamet og styrke relationerne gennem fantatiske oplevelser.

Udfyld formularen for at få et uforpligtende tilbud