»
»
»
Hvad er god ledelse - 13 gode råd der gør dig til en bedre leder

Hvad er god ledelse - 13 gode råd der gør dig til en bedre leder

Ledelse er en fast og vigtig del af arbejdet og dagligdagen i alle virksomheder og organisationer. Det er lederen, der sætter dagsordenen og sørger for at holde styr på tropperne, så alle når i mål til gavn for virksomheden.

Men hvad er god ledelse egentlig, og hvad udgør en god leder? Det forsøger vi at give svar på i dette indlæg, hvor du også bliver præsenteret for 13 gode råd, du kan tage med dig og bruge i din dagligdag for at blive en bedre leder.

Hvad er ledelse?

Ledelse handler kort sagt om at guide medarbejdere eller andre til nå et fælles mål. Derfor handler ledelse i den grad også om motivation, da det er motivationen, der driver engagementet og derved lysten til at yde det, der skal til for at opnå disse mål. 

I en virksomhed handler ledelse i høj grad om at sikre produktivitet og effektivitet, men i de seneste år har ledelse udviklet sig til også at handle om at sikre medarbejdernes trivsel samt arbejdsglæde. Samtidig er de fleste efterhånden er enige om, at ledelse også handler om at rekruttere de rette mennesker til arbejdspladsen. 

Moderne ledelse er desuden ikke længere så autoritær, som den tidligere har været. Det vil sige, at moderne ledelse også handler om at inddrage medarbejdere i beslutningsprocesser og give dem ansvar i stedet for at sigte efter komplet styring fra ledelsesplan.

Forskellige former for ledelse

Der findes flere forskellige former for ledelse. Herunder får du en oversigt over 3 af de mest velkendte former for ledelse.

Demokratisk ledelse

En ledelsesstil, der er demokratisk, kan også kaldes for en dialogbaseret ledelsesstil. Derfor er det vigtigste for en demokratisk leder at inddrage medarbejdere i arbejdet og beslutningerne, hvilket bl.a. sker gennem grundig information og god feedback. Det også er vigtigt for den demokratiske leder at uddelegere ansvar og lytte til feedback fra ansatte. 

Det kan bl.a. komme til udtryk ved, at en leder spørger om inputs fra medarbejdere, inden en beslutning skal træffes. Det skaber engagement og motivation blandt medarbejdere, når de inddrages i de vigtige beslutninger, men udfordringen er på samme tid, at det kan være svært for lederen at være 100% hands-on på de forskellige opgaver. 

Autoritær ledelse

Autoritær ledelse er det stik modsatte af demokratisk ledelse. Her vil lederen ikke være særligt inddragende, når der skal træffes beslutninger. Samtidig uddelegerer autoritære leder typisk også opgaver efter et fastlagt skema, hvorefter lederen holder godt øje med, om alle opgaver løses efter de fastsatte krav. 

Den autoritære leder vil ikke invitere til feedback fra medarbejdere, ligesom det hovedsagligt vil være de endelige resultater fremfor fremgangsmåden, der er det helt store fokusområde for denne type af leder. 

Laissez-faire ledelse

En laissez-faire leder er en mere afslappet og tilbagelænet leder, der ikke er så aktiv i hverken beslutningsprocesser eller feedback. Det vil med andre ord sige, at en laissez-faire leder vil lægge meget af ansvaret over på medarbejdernes skuldre, hvorfor disse kommer til at stå for både diskussion, feedback og beslutninger.

Hvad er en god leder?

De fleste kender en person, der er den fødte leder, og som fra naturens side har mange af de kvaliteter, der skal til for at lede andre. Dog er det de færreste, der er udstyret med gode lederegenskaber fra naturens side. Den gode nyhed er dog, at du sagtens kan lære at blive en god leder. For nogle kræver det hårdt arbejde at blive en god leder, mens det for andre kan læres på forholdsvis kort tid. 

Ledelse i praksis er dog ofte noget andet end den ledelse, mange forestiller sig inde i hovedet. Ledelse og især god ledelse er nemlig en individuel oplevelse, hvorfor forskellige medarbejdere vil have forskellige opfattelser af, hvad der udgør en god leder. For nogle mennesker fungerer en specifik ledelsesstil, mens selvsamme stil slet ikke evner at engagere og motivere andre. 

Det er svært præcist at definere den gode leder, da den gode leder skal kunne mange forskellige ting og være fleksibel i sin ledelsesstil for at få alle medarbejdere til arbejde engageret mod de mål, der er sat i virksomheden.

Med det sagt er der alligevel en række ting, som kan siges at være gode egenskaber, som enhver dygtig leder skal besidde. De gode lederegenskaber vender vi tilbage til senere, hvor du får 13 gode råd til at blive en bedre leder.

Hvad er dårlig ledelse?

Dårlig ledelse består af en eller flere ledere på arbejdspladsen, der ikke formår at skabe et positivt miljø, hvor medarbejdere føler sig godt tilpas og er engageret i arbejdet mod virksomhedens mål. Dårlig ledelse kan opstå på mange forskellige baggrunde, men det er især kendetegnet ved en leder, der har en negativ effekt på det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det ses ofte ved at medarbejdere ikke føler sig hørt, ikke forstår opgaven eller ikke får den støtte og hjælp, de skal bruge. 

Derfor kommer dårlig ledelse bl.a. af uklar kommunikation, hvor en leder ikke formår at klarlægge, hvad opgaven og målene er overfor de medarbejdere og teams lederen har ansvaret for. Dårlig ledelse kan også opstå, når en leder er utroværdig eller ikke opfører sig støttende overfor medarbejdere. 

Konsekvenser ved dårlig ledelse

Konsekvenserne ved dårlig ledelse kan som nævnt være et forringet psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere mister motivation for at gå på arbejde. I værste tilfælde vil medarbejderne føle sig utilpas på arbejdspladsen, fordi lederen ikke er støttende eller måske direkte modarbejder muligheden for, at man kan yde sit bedste. 

Derfor har dårlig ledelse også konsekvenser for virksomhedens bundlinje, da et fald i arbejdsglæde fører til et fald i motivation, hvilket i sidste ende fører til et fald i effektivitet og produktivitet.

Bliv en bedre leder med disse 13 råd

Det kan som nævnt kræve hårdt arbejde og meget træning at blive en god leder, men enhver forandring starter med de første skridt, og her får du hele 13 af slagsen, som du kan tage med i dit daglige arbejde for at blive en bedre leder.

1.     Åben kommunikation

Hvis du gerne vil opbygge tillid fra dine medarbejdere, er et af de mest effektive våben er være åben og ærlig, når du omgås dine medarbejdere. Når du er åben og ærlig i den daglige kontakt med dine medarbejdere i forbindelse med både professionelle spørgsmål og alt muligt andet, vil dine medarbejdere stole på dig, hvilket vil blive en fordel, når du skal agere leder. 

2.     Åbn op for feedback

Ingen leder er perfekt. Det samme gælder for fremgangsmåder og beslutninger. Som leder kan du altid forbedre dine lederegenskaber og dine værktøjer, og derfor er det vigtigt, at du er åben overfor feedback fra dine medarbejdere. Inviter gerne dine medarbejdere til at give feedback og tag imod den med henblik på at forbedre din ledelsesstil. 

3.     En positiv tilgang

Som leder skal du inspirere og motivere andre. Det gør du bl.a. ved at anlægge en positiv tilgang til opgaver og udfordringer. Med en positiv indstilling skaber du også positivitet blandt dine medarbejdere, hvilket vil lede til et mere produktivt arbejdsmiljø. 

4.     Vis din passion

Passion spiller en stor rolle for motivation. Derfor vil det også hjælpe på dine medarbejderes motivation, hvis du udviser passion for dit arbejde. Ved at vise passion viser du, at du tror på opgaven, og det vil bidrage til, at medarbejderne ligeledes tror på det. 

5.     Klare rollefordelinger og forventninger

Det er vigtigt, at alle medarbejdere forstår, hvad deres rolle er i en opgave eller i virksomheden generelt. Derfor er det vigtigt at fortælle dine medarbejdere, hvor de står, samt hvad dine forventninger er til dem i det specifikke projekt og helt generelt. 

6.     Balance med privatlivet

Et godt liv handler om at skabe en sund balance mellem arbejds- og privatliv. En sund balance mellem disse to giver glade medarbejdere, og da glade medarbejdere er lig med produktive medarbejdere, giver det god mening for dig som leder at opfordre til at huske balancen.

7.     Vær rollemodellen

Hvis du går foran som det gode eksempelvis og holder fanen høj, når udfordringerne står i kø, vil du inspirere andre til at gøre det samme.

8.     Nye idéer og tanker

Som leder er det vigtigt, at du er åben overfor nye idéer og tanker. Lyt derfor til inputs og gode råd – også når de adskiller sig fra dine egne idéer.

9.     Vær ærlig

Det er vigtigt at være ærlig i enhver situation, når du kommunikerer med dine medarbejdere, da ærlighed vil indgyde tillid til dig som leder.

10.  Kreativitet

Som leder skal du opmuntre dine medarbejdere til at tænke kreativt. Kreativitet er nemlig et grundlag for, at din virksomhed kan udvikle sig og vokse.

11.  Dine medarbejdere som ledere

Husk at de fleste mennesker kan lære at blive gode ledere. Du kan derfor hjælpe dine medarbejdere til at udvikle deres eget ledelsespotentiale til gavn for virksomheden.

12.  Beslutsomhed

Som leder skal du være beslutsom ved at vise, at du er i stand til at træffe beslutninger uden slinger i valsen.

13.  Personlighed

Hvis du er dig selv på arbejdspladsen i stedet for at prøve at være en anden, vil det skabe tillid fra dine medarbejdere.

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. 3 / 5. Antal: 2

Ingen anmeldelser

Spørgsmål og svar

Hvad er definitionen på ledelse? 

Ledelse dækker over et vidt begreb, som består i at guide andre til at løse en opgave. En god ledelse er med til at sikre et sundt arbejdsmiljø, hvor der er blandt andet er fokus på effektivitet og god kommunikation.

Hvad består ledelse af?

En ledelse kan være medvirkende til at skabe et meningsfuldt arbejde, hvor medarbejderne bedst muligt kan løse deres opgaver. Derudover skal ledelsen også have styr på de fælles mål, og at der er sat en fast retningslinje, som er overskuelig at arbejde ud fra.

Hvordan bliver man en god leder? 

En god leder er subjektivt, men der er nogle overordnede ting, som afspejler en god leder såsom overblik, beslutsomhed, ærlighed samt en lang række af andre faktorer. Der kan for det meste altid arbejdes på at blive en endnu bedre leder end man er i forvejen.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.