»
»
»
Hvad er god kommunikation? 13 vigtige råd til bedre kommunikation

Hvad er god kommunikation? 13 vigtige råd til bedre kommunikation

Kommunikation i flere forskellige former og gennem mange forskellige kanaler er en vigtig del af dagligdagen i alle virksomheder, da det fylder meget overalt. Netop derfor kan det også betale sig at vide lidt om, hvad kommunikation egentlig er, samt hvordan den gode kommunikation sikres på arbejdspladsen. 

Disse og andre spørgsmål får du svar på i dette indlæg, hvor du afslutningsvist også bliver præsenteret for 13 konkrete råd, du kan implementere for at sikre en bedre kommunikation i virksomheden.

Hvad er kommunikation?

Før vi gør videre, er det vigtigt at få helt styr på, hvad kommunikation egentlig er. Det er nemlig et vidt begreb, der dækker over mange forskellige ting, hvor nogle ting er mere relevante for din virksomhed end andre. 

Der kan dog tages udgangspunkt i definitionen af ordet ’kommunikation’, som af latin betyder noget i retning af ’meddelelse’ og ’at gøre fælles’. Det leder til den oplagte konklusion: at kommunikation handler om udveksling af meddelelser mellem forskellige mennesker. 

Denne udveksling kan ske på mange forskellige måder. Derfor kan moderne kommunikation overordnet set inddeles i 4 forskellige kategorier: 

  • Verbal
  • Nonverbal
  • Skriftlig 
  • Visuel

De forskellige kommunikationsformer kan sagtens tages i brug på samme tid, og det er da også ofte effektivt at kombinere nogle af de forskellige former for at opnå en bedre kommunikation.

I virksomhedsregi er det også værd at skelne mellem intern og ekstern kommunikation. Hvad forskellen er på de to, vender vi tilbage til. Her følger først en definition af de 4 forskellige former nævnt ovenfor. 

Verbal kommunikation

Det verbale handler om alle de ting, der bliver sagt med ord og lyde. Verbal kommunikation kan med andre ord betegnes som det talte sprog. Denne form for kommunikation er naturligvis en fast del af dagligdagen i enhver virksomhed. 

Nonverbal kommunikation

Hvor det verbale handler om den klare betydning af de ord, der bliver ytret, handler nonverbal kommunikation om alt det, der kommunikeres mellem linjer ved brug af mimik, kropssprog, toneleje og lignende. Det nonverbale er således alt det, der foregår uden brug af ord, men som alligevel har betydning for, hvordan en meddelelse opfattes af modtagere. 

Skriftlig kommunikation

Det skriftlige dækker over alt det, der kommunikeres på skrift i virksomheden. Det gælder for mails, nyhedsbreve, tekst på hjemmeside og lignende, hvor der foregår en envejskommunikation fra afsenderen, da modtagere ikke har mulighed for at respondere direkte på det, der kommunikeres. 

Netop af den grund er det særlig vigtigt at være opmærksom på forskellige forhold i forbindelse med det skrevne, da der nemt kan opstå misforståelser hos modtageren gennem denne form for kommunikation.

Visuel kommunikation

Denne form for kommunikation dækker over alt det, der kommunikeres med visuelle hjælpemidler. Det kan dække over mange forskellige ting som eksempelvis billeder, kort, infografik og lignende.

Intern kommunikation

Med en definition af de 4 forskellige kommunikationsformer er det også værd at dykke lidt ned i, hvad forskellen på intern og ekstern kommunikation er i en virksomhed. De to typer kan begge foregå skriftligt, visuelt, verbalt og nonverbalt. 

Intern kommunikation handler kort sagt om alt det, der formidles internt i virksomheden mellem kollegaer, medarbejdere, ledere og så videre. Den interne kommunikation omfatter alle de mennesker, der er en del af virksomheden, og foregår både gennem mails, nyhedsbreve, samtaler i kantinen og meget andet. 

Det interne tager ofte udgangspunkt i interaktioner mellem mennesker på arbejdspladsen. Netop derfor er den interne kommunikation afgørende for at sikre trivsel på arbejdspladsen. Dårlig intern kommunikation kan eksempelvis omfatte udbredt sarkasme eller anden nedladende tone, som kan have en negativ betydning for det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. 

Intern kommunikation handler på samme tid om al den viden og information, der videregives og formidles i forbindelse med arbejdet på en opgave. Derfor er en god intern omgangstone også afgørende for at sikre et produktivt team, der er i stand til at opnå de mål, der sættes. 

Ekstern kommunikation

Ekstern kommunikation er det modsatte af intern kommunikation og handler om alle de ting, der kommunikere fra virksomheden og ud til omverdenen. Det kan være i form af marketing, tekstindhold på hjemmesiden eller i form af logo og slogan. 

Det eksterne er afgørende for dit brand og for kunders opfattelse af din virksomhed. God ekstern kommunikation af således vigtig for at sikre et godt salg og en succesfuld virksomhed. Netop derfor sker det ofte, at en virksomhed lægger sit fokus på den eksterne kommunikation fremfor den interne. 

Men det er forfejlet at tro, at ekstern kommunikation kan stå alene, for en succesfuld ekstern kommunikation er ofte afhængig af en god intern kommunikation. Det skyldes, at den interne del bl.a. har betydning for produktivitet og kreativitet blandt medarbejdere.  

Derfor er god kommunikation på arbejdspladsen vigtig

Der kan være mange konsekvenser ved dårlig intern kommunikation på arbejdspladsen. Det kan som nævnt lede til et dårligt arbejdsmiljø, hvis medarbejdere ikke tiltales på en respektfuld måde, hvis kommunikationen er så mangelfuld og uklar, at medarbejdere ikke forstår deres opgave, eller hvis de ikke får nok hjælp til at udføre en opgave succesfuldt. 

Dårlig ekstern kommunikation kan ligeledes have konsekvenser for virksomheden, da den eksterne kommunikation som nævnt bl.a. handler om kontakt med kunder i form af marketing, nyhedsbreve og så videre. Derfor er en god ekstern kommunikation afgørende for at sikre salg og vækst i virksomheden.

Sådan skaber du bedre kommunikation på arbejdspladsen

Efter dette indlæg burde det være klart, at det er værd at stræbe efter at skabe god kommunikation i virksomheden på alle niveauer – både interne og eksternt. Det kan du bl.a. gøre ved at tage forskellige kommunikationskurser, så du får nogle værktøjer, der kan hjælpe dig i det daglige. På kurser i kommunikation kan du lærer alt om, hvordan det professionelt gribes an, samt hvordan du opnår større succes gennem eksempelvis kreativ kommunikation. 

Du kan også læse med lige herunder, hvor vi giver dig 13 gode råd, som du kan tage direkte med ind på arbejdspladsen og inkorporere i din daglige arbejdsgang allerede i dag. 

1.     Klare mål

Sørg for at sikre, at der er klare mål, så alle ved, hvad du ønsker, da dette gør samarbejdet lettere. 

2.     Respekt

Udvis respekt i den daglige kommunikation ved at tale ordenligt i alle sammenhænge.

3.     Positiv og konstruktiv

Husk at fokusere på det positive i alle sammenhænge ved bl.a. at give konstruktiv feedback.

4.     Ingen personangreb

Lad være med at fornærme eller på anden måde angribe en kollega verbalt.

5.     Høflighed

Husk den normale høflighed i alle aspekter af dagligdagen – også når de uundgåelige uenigheder opstår i arbejdet.

6.     Lyt

Husk at lytte og vær opmærksom ved at vise interesse for det andre siger. 

7.     Forståelse

Prøv at se tingene fra dine kollegaers perspektiv, da dette giver indsigt og forståelse for andres situationer.

8.     Din fulde opmærksomhed

Undgå at virke distraheret, når du taler med andre. Giv dem din fulde opmærksomhed i stedet for at kigge på telefon eller computer.

9.     Præcision

Kommunikér klart og tydeligt og med så stor præcision som muligt, så dine kollegaer nemmere kan forstå dig. 

10.  Åbenhed

Vær klar til at lytte og ændre mening, når du møder gode argumenter.

11.  De andres tid

Husk at møde til tiden og på andre måde respektere andre menneskers tid.

12.  Husk pauserne

Når du diskuterer med kollegaer, kan det nogle gange være nødvendigt at tage en pause fra samtalen for at få lidt ro til at samle tankerne.

13.  Sladder er no-go

Sladder har stor negativ effekt for dem, det går udover. Du skal derfor til hver en tid undgå at sladre om kollegaer. 


Ønsker du at få endnu flere tips til den gode kommunikation? Så kontakt os hos World of Adventure, hvor vi kan være behjælpelig med afholdelse af teamudvikling og teambuilding, hvor kommunikationen er i fokus.

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. 5 / 5. Antal: 1

Ingen anmeldelser

Spørgsmål og svar

Hvad er god kommunikation? 

Kommunikation dækker som nævnt over mange forskellige ting. Derfor kan god kommunikation også defineres på mange forskellige måder. Helt overordnet kan det dog siges, at det opstår, når en afsender opnår det ønskede resultat med sit budskab. Dette kan opnås på mange forskellige måder og kan ske med mange forskellige formål. Det kan både være i den daglige samtale med en medarbejder, men det kan også være i lanceringen af en helt ny marketingsstrategi.

Hvad er dårlige kommunikation?

Dårlig kommunikation kan kort sagt defineres som formidling, der ikke formår at opnå det ønskede result. Det kan opstå på mange forskellige måder og af mange forskellige årsager, men er især kendetegnet ved at være vag og uklar. Vag og uklar kommunikation formår ikke at videreformilde en meddelelse på en effektiv måde, hvorfor den uklare kommunikation kan være skadelige for virksomheden. 

Hvorfor er kommunikation vigtig? 

Kommunikation er vigtigt, når der er et fællesskab på spil. Det er uanset om det gælder i privaten eller arbejdslivet. Når det kommunikative spiller, så har vi lettere ved at indgå i et socialt og lærerigt fællesskab, som er gavnligt.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.