»
»
Introdage på skolen

Introdage på skolen

Brug en dag på at bryde isen og skabe gode relationer blandt jeres elever

Introdage kan være med til at give elever en god start på deres ungdomsuddannelse og ikke mindst i deres nye klasser. Det kan derfor give god mening at afholde introdage både for grundforløbsklasser ved skoleårets start og efter, at eleverne er kommet ud i deres studieretningsklasser efter grundforløbets afslutning. Introdage fungerer nemlig rigtig godt som icebreakers, hvor eleverne lærer hinanden bedre at kende og opbygger positive relationer til hinanden.

Nogle skoler vælger også at bruge vores introdagsprogrammer på idræts- og temadage, hvor alle skolens årgange deltager. Det kan nemlig være med til at skabe en bedre sammenhængskraft på skolen og udvikle eller videreføre en særlig skoleånd.

Få arrangeret en sjov dag med masser aktiviteter og oplevelser

Når dagen for jeres introdag oprinder, ankommer World of Adventures instruktører til skolen ca. 1,5 time, inden programmet starter, så de har tid til at opstille og klargøre deres aktivitetsudstyr i de aftalte lokaler, fællesarealer og udendørsområder. Når jeres elever møder ind, vil vi lægge ud med en fælles icebreaker-øvelse. Ved at motivere eleverne med denne øvelse kommer vi godt fra start med et smil på læben.

Herefter vil eleverne klassevis kaste sig ud i det planlagte program af underholdende og til tider svære aktiviteter. De vil i løbet af dagen blive udfordret på både deres kommunikationsevner, evne til at holde det kølige overblik under tidspres og meget, meget mere. Læs mere om nogle af vores udvalgte introdagsaktiviteter nedenfor, eller ring til WOA og få en snak med en af vores engagerede medarbejdere allerede i dag.

Oplev hvordan alle kan være med

WOAs programmer er altid designet sådan, at mange forskellige elevtyper bringes i spil. Vi går nemlig meget op i, at alle skal kunne være med på introdage. Samtidigt tror vi dog også på, at det er sundt at blive udfordret og få skubbet lidt til ens grænser. Jeres undervisere, som vil være med som pædagogisk støtte gennem hele dagen, behøver ikke deltage aktivt i øvelserne, men vi tror, at de vil kunne hjælpe os med at sikre, at alle jeres elever får en forrygende introdag.

Udvalgte eksempler på introdagsaktiviteter

KultuRallye workshop:
En givende workshop, der fokuserer på at opbygge tillid og tryghed i klassen. den arbejder med de forskelligheder, som der er og med det at modtage nye i fælleskabet. Desuden giver den et billed af hvor forskellige vi er og hvordan vi har forskellige behov i forhold til at lande et nyt sted. Udover at der spilles et meget underholdende spil om fællesskabskultur, så bliver der talt om klassekultur og klassefællesskab.

Outdoor Escape Game:
Sammen skal eleverne forsøge at få låst kufferten op, som er fastgjort til et af holdets medlemmer. En aagentleg, hvor man kun kan vinde, hvis man mestrer at arbejde sammen og lytte til hinanden.

Teambuilder:
I mindre grupper skal eleverne i fællesskab løse en række spændende og udfordrende samarbejdsøvelser opgaver. Edderkoppens net, puzzletime, lageroptætæling, den romerske bro og mange flere øvelser, danner rammer for en lang række teamdannende oplevelser. For at komme godt i mål skal de kunne holde overblik og kommunikere effektivt med hinanden. Alle øvelser følges op af en lille snak om samarbejdet på holdet.

Raket mission:
I denne underholdende aktivitet udfordres eleverne på deres kreativitet og evner til at tænke innovativt og koordinere med hinanden, når de sammen skal bygge en funktionel raket, hvor de gennem løbende forbedringer, slår hinandens rekorder på skift.

Eksempel på et introdagsprogram

Opsætning
Et hold af WOA-instruktører møder som aftalt op på jeres matrikel. De vil nu bruge tiden frem til programstart til at opstille det grej, de skal bruge til at afvikle de planlagte teambuildingøvelser. Der vil under opsætningen være mulighed for, at jeres klasselærere kan blive indført i dagens program og aktiviteternes indhold.

Opstart og aktiviteter
Instruktørerne starter dagen ud med en fælles icebreaker-øvelse, der sikrer, at alle kommer godt fra start og har et smil på læben, når eleverne herefter systematisk begynder at cirkulere mellem de forskellige aktiviteter.

Frokost
Eleverne har mulighed for at tage en aktivitetspause og spise deres frokost.

Flere aktiviteter
Eleverne fortsætter med systematisk at besøge de forskellige aktiviteter.

Afslutning
Dagens slutter med en afrunding, hvor instruktørerne enten klassevist eller samlet afslutter dagen for eleverne med et par korte ord. Herefter er der mulighed for, at instruktørerne kan afrunde dagen med jeres lærere, hvis I skulle have lyst til det. Til sidst vil WOAs instruktører pakke alt deres udstyr sammen. Det tager oftest 1 times tid.

Ofte stillede spørgsmål om introture

Nedenfor har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål om introture. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Skal introdage foregå på skolen?

Vi anbefaler som udgangspunkt, at introdage afholdes på skolens matrikel. Fordi de fleste introdagsprogrammer kun varer en enkelt dag, er det nemlig ærgerligt at bruge unødig tid på transport. Hvis I har adgang til større udendørsområder eller sportshaller tæt på, kan jeres introdage dog sagtens afvikles her. Hvis vejret er til det, prøver vi nemlig ofte at være ude så meget, som vi overhovedet kan. På den måde undgår vi nemlig at forstyrre resten af skolens elever.

Hvilke krav stiller en introdag til skolens faciliteter?

For at skabe de bedste forudsætninger for introdage anbefaler vi, at der reserveres ét lokale pr. klasse, og at I sørger for, at minimum 1-2 større fællesarealer er ledige hele dagen. Vi skal som udgangspunkt have mulighed for at flytte rundt på møbler som borde og stole, så vi kan få skabt de bedste rammer for de introdagsaktiviteter, vi i samarbejde med jer har udvalgt. Kontakt os allerede i dag og tag en snak med en af vores dygtige instruktører om muligheder for en WOA-introdag på jeres skole.

Hvornår på dagen har WOA brug for at få adgang til skolen?

Vores instruktører har som udgangspunkt brug for at få adgang til de lokaler, der stilles til rådighed, ca. 1,5 time, inden introdagsprogrammet starter. Inden vi ankommer til jeres skole, vil vi altid have bedt om at se en plantegning, hvor det tydeligt er markeret, hvilket lokaler vi har adgang til i løbet af jeres introdage. Vi vil selvfølgelig også have koordineret vores ankomst med en kontaktperson, pedel eller lignende, så vi kan være sikre på, at der er nogen på skolen til at lukke os ind.

Hvor mange klasser kan have introdag på samme tid?

Antallet af klasser, der kan have introdag sammen, afhænger i høj grad af jeres skoles faciliteter og selvfølgelig også af jeres ønsker til dagen. Hvis den nye årgang er meget stor og har mere end 10 klasser, vil der formentligt være behov for at tage en snak om, hvordan klasserne kan fordeles hensigtsmæssigt, så alle elever får mest muligt ud af introdagen. Hvis det giver mening, kan vi også dele klasserne op og afholde flere introdage.

Hvilke forventninger er der til vores lærere på introdagen?

Vores instruktører står normalt for alt det praktiske med at gøre klar til jeres introdage og facilitere de forskellige aktiviteter og øvelser, mens lærerne er med for at støtte pædagogisk. De kan altså både påtage sig en aktiv rolle eller en mere tilbagetrukken rolle, hvor de observerer eleverne og reflekterer over forskellige gruppe- og klassedynamikker.

Arrangerer WOA kun introdage på gymnasier?

Vi kan arrange introdage til børn og unge, lige gyldigt hvor i uddannelsessystemet de er nået til. Vi arrangerer altså både introdage for gymnasiale uddannelsesinstitutioner, erhvervsskoler, ungdomsklubber, folkeskoler, fritidsordninger, foreninger og kommunale tilbud.