Teamwork for alle er en gevinst for hele firmaet

Teamwork er nødvendigt, hvis der skal løses en opgave internt i virksomheden, som er for stor til, at en enkelt medarbejder kan løse den. I langt de fleste tilfælde vil der være behov for teamwork, da samarbejde netop er en forudsætning for, at de fleste firmaer kan lykkes med sin mission og sit forretningsgrundlag.

Forretningsgrundlaget kan eksempelvis være at producere varer. Men selvom mange virksomheder er automatiserede i mindre eller større omfang, er der stadig brug for, at de enkelte medarbejdere samarbejder om produktionen, så de ikke spænder ben for hinanden i forhold til at kunne løse virksomhedens kerneopgaver.

For virksomheder inden for service, industri, handel og håndværk er der også i høj grad brug for teamwork, da medarbejderne skal arbejde sammen på den bedst mulige måde, så deres opgaver ikke tager længere tid end nødvendigt, og der ikke bliver brugt unødvendige ressourcer.

Når teamwork bliver udført på en hensigtsmæssig måde, er det derfor en gevinst for hele firmaet.

Forbedret samarbejde med teamwork-lege

Lege, øvelser og andre aktiviteter, der er målrettet forbedring af teamwork i virksomheder, er noget af det, vi hos World of Adventure er mestre i. Vi har nemlig 30 års erfaring inden for bl.a. teambuilding, events, arrangementer og fester. Vi kan både hjælpe med at finde på, planlægge og udføre events, der er målrettet virksomheder, der gerne vil forbedre samarbejdet i et eller flere teams.

Når I forbedrer samarbejdet i teamet via lege eller aktiviteter, er det en gevinst for både de enkelte medarbejdere og virksomheden. Teambuilding og teamwork er også relevant for separate virksomheder, som samarbejder ofte. Så har man muligvis sammensætte teams, der består af nøglemedarbejdere fra begge firmaer/organisationer. Her bliver det ekstra vigtigt at fokusere på arbejdsgruppens teamwork, da personerne muligvis kender hinanden mindre godt.

Vigtigheden af inddragelse af forskellige personlighedstyper

For at få fuldt udbytte af alle fire DISC-personlighedstyper, kan det være en god idé at lade alle medarbejdere (eller i det mindste alle, der skal deltage i teamworket) tage en personlighedstest/DISC-profil.

Hvis du er interesseret i at lære mere om DISC-personlighedsprofiler og teori, kan du læse mere om det i disse bøger:

4 gode råd til godt teamwork

Der er som sagt stor forskel på teamwork og godt teamwork. Hvis du gerne vil have, at jeres teamwork fungerer så godt som muligt, bør du overveje at gøre de følgende ting:

  • Sammensæt teams ud fra personlighedstyper, så teamets medlemmer kan komplimentere hinanden.
  • Investér tid og penge i firmaarrangementer i form af f.eks. teambuilding, som forbedrer de sociale relationer i virksomheden. Når I kender hinandens styrker og svagheder bliver det nemlig lettere at arbejde effektivt sammen.
  • Lyt til alle medarbejdere i teamet og spørg ind til eventuelle udfordringer, sådan at de kan tages i opløbet. Klare mål, hyppige forventningsafstemninger og god kommunikation er vejen til at skabe godt teamwork og velløste opgaver.
  • Afhold teamudviklingssamtaler undervejs. Selv med et godt og stærkt teamwork vil I altid kunne finde udviklingspunkter, hvor I kan blive endnu skarpere.

Dyk dybere ned i vores 4 gode råd

For at kunne forstå hvorfor vi har udvalgt de fire gode råd ovenfor, vil vi her uddybe, hvad vi mener med hvert punkt, og hvorfor det er vigtigt.

1. At sammensætte teams ud fra personlighedstyper

Når du sammensætter teams ud fra personlighedstyper, kan teamet som helhed (og i sidste ende virksomheden) få glæde af individets styrker. På den måde kan de forskellige personer i teamet drage fordel af hinandens styrker, og I kan dermed få løst opgaven godt, selvom alle teammedlemmer selvfølgelig også har nogle svagheder.

Man kan bruge værktøjer såsom DISC[1], men man kan også sammensætte teams tilfældigt. Det vigtigste er at undgå, at medarbejderne selv finder sammen i teams, da man ofte har en tendens til at omgås dem, der minder mest om én selv. Et team bestående af profiler med den samme personlighedstype er ikke optimalt. Da hver personlighedstype har særlige styrker og svagheder, er det nemlig bedst at lave blandede teams, så I får noget fra hver type.

2. Investering af tid og penge i firmaarrangementer

Det er en god idé at investere både tid og penge i firmaarrangementer. Det signalerer nemlig til alle medarbejdere – fra lederen til serviceassistenten – at deres indsats er værdsat.

Når en medarbejder føler sig værdsat, er der større sandsynlighed for, at vedkommende gør en stor indsats, hvilket skaber en cirkulær effekt. For når de mærker, at de er værdsatte og gør en indsats, er det oplagt at rose medarbejderen, hvilket fører til øget arbejdsglæde. De gør i sidste ende, at man bedre kan fastholde medarbejderne, og at de trives.

Udover den enkelte medarbejders forbedrede indsats og øgede arbejdsglæde, vil man også ofte opnå et stærkere sammenhold mellem medarbejderne og fællesskabsfølelse i virksomheden. Dette gør det mere gnidningsfrit at samarbejde, når der skal løses opgaver på tværs i firmaet eller måske blot i en enkelt afdeling. Mange opgaver kræver nemlig, at man kan samarbejde effektivt for at nå i mål.

3. Lyt til alle medarbejdere

Når du (eller lederen) lytter til den enkelte medarbejder i teamet (og i firmaet som helhed), er der større chancer for at undgå misforståelser og miskommunikation, der kan føre til mistrivsel.

Hvis I fra toppen signalerer, at ingen idéer er dårlige, at alle fortjener at blive hørt og at alle medarbejdere er lige vigtige, skaber I et produktivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne bedre kan spørge kollegaer om hjælp eller bede andre om input til kommende opgaver eller feedback efter jeres teamworkopgaver eller teambuildingevent er overstået. Derfor gavner det at lytte til alle medarbejdere.

4. Afholdelse af teamudviklingssamtaler

Teamwork opstår, når der er et godt sammenhold mellem de enkelte medlemmer i teamet. Enhver kan sætte en gruppe mennesker sammen, men en gruppe mennesker, der sammen løser en opgave, er ikke nødvendigvis lig med teamwork. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for, at medlemmerne i teamet lærer hinanden at kende, inden den store/krævende/langvarige opgave sættes i gang.

Når teamudviklingssamtalerne afholdes løbende, kan du eller lederen (den der har ansvaret for teamet) bedre komme udfordringer i forkøbet. Ved at afholde samtaler løbende, kan ledelsen i virksomheden få en føling med, hvordan det går med teamet og med opgaven, og de kan dermed sætte tiltag i gang, som justerer eller på anden vis forbedrer arbejdsgruppens samarbejde.

Forslag til teamworkopgaver

Inden teamet for alvor går i gang med at løse en opgave, kan holdmedlemmerne få præsenteret nogle sjove lege eller aktiviteter, som forbedrer deres kommunikation, styrker deres sociale relationer og kortlægger den enkeltes styrker og svagheder.

Forslag til opgaver, som forbedrer teamwork, kan f.eks. være øvelser, der kræver koordinering, logisk tænkning, kreative løsninger og forskellige personlighedstyper. På den måde udnyttes holdets samlede egenskaber bedst muligt.

Hvis du gerne vil have konkrete idéer til aktiviteter, som kan bruges til teambuilding, kan du ringe eller skrive til os. Vi kommer gerne med idéer til teamworkaktiviteter.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvad er teamwork?

Selvom ordet er engelsk, er “teamwork” efterhånden blevet accepteret som et dansk ord. Det betyder i bund og grund blot samarbejde, gruppearbejde eller holdindsats[2]. Ifølge ordnet.dk er den ordrette oversættelse af ordet teamwork holdarbejde. Termen dækker over et “tæt samarbejde mellem en (mindre) gruppe personer, fx på et sportshold eller i en virksomhed”[3]. Teamwork er altså ikke kun relevant for virksomheder men også for velgørende organisationer, offentlige instanser, frivillige arrangementer osv.

Hvad er godt teamwork?

Teamwork kan være en udfordring, da der er en lang række forskellige faktorer, der påvirker samarbejdet og dermed kan få det til at gå i hårdknude eller blot fungere delvist. Bare fordi man arbejder sammen, er teamwork ikke nødvendigvis en succes. Godt teamwork er præget af åbenhed, ærlighed og tillid samt respekt for hinanden, for opgaven og for virksomheden/organisationen/instansen. Det kræver god kommunikation, klare mål, forventningsafstemninger, koordinering og evner til at gå på kompromis.

Hvor kan godt teamwork ske?

Godt teamwork kan i princippet foregå alle steder, og det er ikke forbeholdt virksomheder og organisationer, der dagligt skal nå mange mål. Det er f.eks. også vigtigt for de fleste menneskers privatliv, da det kræver effektivt samarbejde at få dagligdagen til at hænge sammen. Specielt i børnefamilier er det nødvendigt, at alle familiemedlemmer forstår at samarbejde. Bliver man god til det, kan man altså bruge denne erfaring i mange dele af sit liv – både professionelt og privat.

Hvad er forskellen på gruppearbejde og teamwork?

Gruppearbejde er arbejde, som udføres af flere personer på én gang. Man kan sige, at gruppearbejde på denne måde er indadvendt, da der mest er fokus på, at opgaven skal klares og ikke så meget på de andre i gruppen. Teamwork er derimod mere udadvendt. Der tages hensyn til de andre i gruppen, og der gøres en større indsats for at få de tilbageholdende kollegaer på banen. For særligt de blå personlighedstyper kan det være svært at få et svar eller idé ud af, medmindre man spørger personen direkte[4].