»
»
Introture for grund­forløbs­­klasser

Introture for grund­forløbs­­klasser

Tag på tur sammen og styrk fællesskabet

Start det nye skoleår ud med introture, der kan skabe bånd på tværs af årgangens klasser og selvfølgelig internt i grundforløbsklasserne. Når der er er styr på det sociale, bliver det nemlig meget lettere at fokusere på det faglige i timerne.

Jeres introtursprogram sammensættes med henblik på at skabe gode relationer, tillid og respekt mellem eleverne. Baseret på jeres ønsker kan eleverne inddeles i klassegrupper eller tilfældige grupper på tværs af årgangen. Det er selvfølgelig også muligt at designe et program, hvor forskellige aktiviteter udføres i forskellige gruppekonstellationer. Vi anbefaler altid, at nogle af turens øvelser gennemføres klassevist, så man kan styrke fællesskabet i de enkelte grundforløbsklasser.

Få lagt et program fyldt med spændende teambuildingaktiviteter

Vores aktiviteter og øvelser er altid designet, så mange forskellige kompetencer kan bringes i spil, når en bestemt opgave skal løses i fællesskab. Dermed kan forskellige elevtyper få mulighed for at bidrage. Det giver den enkelte en succesoplevelse, mens gruppens andre medlemmer samtidigt bliver mere bevidste om, hvordan alle kan hjælpe til på forskellig vis og på den måde komplementere hinanden. Eleverne vil altså gennem vores introtursaktiviteter lære mere om sig selv og selvfølgelig hinanden.

Læg trygt ansvaret i vores hænder

Hos World of Adventure har vi stort kendskab til teambuildingøvelser, som derfor vil indgå som en naturlig del af mange af de aktiviteter, I og vi i samarbejde vil vælge ud til jeres tur. Nedenfor kan I læse mere om udvalgte aktiviteter, der er oplagte til en introtur med grundforløbsklasser. I er også mere end velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om mulighederne for en WOA-introtur, hvorpå vi også har givet et eksempel.

Når vi planlægger jeres kommende introtur, afsætter vi selvfølgelig også tid til at indsamle nødvendig viden om jeres elever. På den måde kan vi nemlig blive klar over, om der er nogle elever med allergier, særlige madpræferencer eller eventuelle sociale eller fysiske udfordringer, som vi skal være opmærksomme på, når vi planlægger både madlavning og andre fællesaktiviter. Ved at bruge tid på dette indledende fodarbejde, sikrer vi, at alle kan være med og har de allerbedste forudsætninger for at få en fantastisk introtur.

Udvalgte eksempler på oplagte introtursaktiviteter

Den primitive outdoor tur, med naturen som legeplads:

Lejropbygning:
I fællesskab skal eleverne finde ud af at opbygge den bedste og mest velfungerende lejr. Det kræver, at de kan lytte til hinanden og ikke mindst diskutere sig frem til de bedste løsninger på en konstruktiv måde.

Mad over bål:
Ingen outdoor introtur uden bålmad! Sammen skal eleverne tilberede deres egne måltider. Bålets levende flammer kan også indbyde til hyggelige stunder med fællessang eller historiefortælling, der kan være med til at skabe mange muntre minder.

Ufordringsaktiviteter:
Her er der mulighed for, at den enkelte elev kan udfordre sig selv, mens eleverne som gruppe bliver bedre til at støtte hinanden. De kan være aktiviteter som pæleklatring, tillidsøvelser med bind for øjnene eller Disse aktiviteter kan virkelig være med til at sætte skub på tillidsskabelsen i klassen.

Sejlads på mange måder:
Vi har et helt arsenal af vandaktiviteter som eksempelvis gummibådsamling og sejlads, tømmerflådebygning eller Hope2Float koncept. De forskellige koncepter er skabt med masser af samarbejde involveret og nogle sjove konkurrencer, som tryk på energien i oplevelsen. Det kræver både ingeniør-ånd, gå-på-mod og teamspirit, at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Orienteringsløb klassik eller med unik GPs styret system:
I grupper skal eleverne hjælpe hinanden med at løse en række udfordrende opgaver. Det kræver både god kommunikation og overblik. Vi bruger nogle unikke IT platforme, til at skabe løb med et indhold af involverende og enormt sjove oplevelser. For at gøre det ekstra spændende og udfordrende kan orienteringsløbet foregå om aftenen. I mørket bliver det endnu vigtigere at stole på hinanden, hvilket kan gøre det lettere at opbygge relationer og fællesskabsfølelse hurtigt.


Den Lidt tættere på civilisationen med et idrætsanlæg som omdrejningspunkt:

Overnatning indenfor:
Overnatningen vil foregå i hallen eller nogle faciliteter i forbindelse med hallerne. Der findes i Danmark mange forskellige versioner, så vi finder også en lokation, der passer til jeres behov.

Dekoration og skiltning med kreativitet:
Her skal kreativiteten i højsædet. der skal laves klassebannere og skilte. Der skal skabes identitet og udtrykkes holdninger til klassefællesskab. Målet er selvfølgelig at få debatteret vendt og talt om alle de emner der er vigtigt for et godt klassefællesskab.

Aktive øvelser på plænerne:
Der er et stort udvalg af både klassiske og alternative sportsaktiviteter, at vælge imellem. Alt efter hvor meget bevægelse man ønsker, kan man vælge om man eksempelvis vil spille Ballebold eller rundbold. Der er også masser af mulighed for at benytte sig af World of Adventures store samling af engagerende kvalitets teamøvelser, som er designet til at lære hinanden at kende og give plads til mange forskellige personligheder. alt sammen meget fremmende for klassefællesskabet.


Styrk trivslen for 1.g’erne på dit gymnasium

Læs Danmarks Evalueringsinstituts 5 gode råd til bedre trivsel.

Eksempel på et introtursprogram for grundforløbsklasser – Outdoor version

Dag 1

Kl. 10.30: Ankomst
Instruktører fra WOA står klar til at tage imod jer, når I ankommer. Hver klasse får tildelt en instruktør, der i løbet af hele turen vil være deres faste lejrinstruktør. Det er altså denne person, de kan søge hjælp, vejledning og sparring hos.

Kl. 11.00: Lejr og frokost
Hver klasse får anvist et lejrpladsområde, hvor de nu skal opstille telte og opbygge deres lejr komplet med køkkenbord til at lave mad ved og bænke til at stille omkring bålet. Klassens lejrinstruktør vil naturligvis være til stede til at hjælpe eleverne. Herefter laver og spiser eleverne deres frokost.

Kl. 13.00: Aktiviteter
Efter en fælles opstart cirkulerer eleverne i grupper systematisk mellem de forskellige aktivitetsstationer.

Kl. 16.30: Mad over bål
Eleverne får udleveret madvarer og redskaber til at lave mad over bål. De skal nu i fællesskab få lavet ild samt mad fra bunden. Klassen lejrinstruktør står selvfølgelig klar til at hjælpe og vejlede dem. Efter maden er nydt og opvasken klaret, har eleverne mulighed for at hygge sig ved bålet eller i det omkringliggende område.

Kl. 21.00: Dagens sidste aktivitet
Efter mørket er faldet på afvikler vi dagens sidste aktivitet i lyset fra lommelygter, pandelamper og faklers skær. Denne aftenaktivitet varer ca. 1 time.

Dag 2

Kl. 7.00: Morgenvækning og morgenmad
Klasserne får udleveret madvarer, så de kan lave morgenmad. Efter morgenmaden er indtaget, skal der vaskes op. Herefter skal lejren pakkes sammen. Klassen lejrinstruktør vejleder. Imens vil den ledende instruktør tage en snak med lærerne, så introturen kan afrundes og evalueres.

Kl. 9.00: Introturens sidste aktivitet
Som afslutning på introturen konkurreres der i en sidste aktivitet.

Kl. 10.00: Madpakker
Inden afgang får eleverne mulighed for at smøre sig en sandwich.

Kl. 10.45: Snuden vendes hjemad
I hentes og kører tilbage til skolens matrikel.

Ofte stillede spørgsmål om introture

Nedenfor har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål om introture. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvor længe er man normalt på introtur?

Normalt varer en introtur mellem 24 og 48 timer og omfatter en enkelt overnatning. Selvom WOA arrangerer gerne arrangerer længere ture, hvor der er tid til øvelser og aktiviteter, der går et spadestik dybere, oplever vi, at 24-48 timer ofte er længe nok tid at danne grobund for gode relationer, uden de unge mennesker bliver for overvældende. Vi har nemlig fokus på, at en introtur skal være for alle. En introtur må dog gerne rykke grænser, så længe den stadig er en succesoplevelse.

Hvad er inkluderet i en introturpakke hos WOA?

Alt er inkluderet i vores pakkeløsninger. Det byder, at vi giver jer et samlet tilbud, der omfatter alt fra transport, indkøb til alle måltider og mellemmåltider samt lejrudstyr til spændende programmer med aktiviteter og øvelser, der styres af vores dygtige instruktører, som står klar til at tage imod jer, når I ankommer. Skulle I ønske selv at stå for transporten eller en del af programmet, kan det selvfølgelig også arrangeres. Vi skræddersyr jeres introturpakke, så den afspejler lige præcis jeres ønsker og behov. Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud.

Hvilke forventninger er der til vores lærere?

Generelt plejer vores instruktører at stå for alt det praktiske i forhold til indkøb, lejr samt øvelser og aktiviteter, mens klassernes lærere yder pædagogisk støtte. Jeres lærere må hjertens gerne indtage en mere aktiv rolle og komme med indspark til programmet, men det er også helt i orden, hvis de påtager sig en mere observerende rolle. Vi sørger for at tale om programmet, inden I skal på introtur, så rammerne er godt forventningsafstemt.