»
»
»
Guide til bedre trivsel på arbejdspladsen – 15 gode råd til at skabe øget trivsel og arbejdsglæde

Guide til bedre trivsel på arbejdspladsen – 15 gode råd til at skabe øget trivsel og arbejdsglæde

Arbejdet er en vigtig del af langt de fleste voksne menneskers liv. Mennesker i den arbejdsdygtige alder tilbringer nemlig mange timer hver dag på deres arbejdsplads. Derfor er det naturligvis vigtigt, at man trives der, hvor man arbejder, da dårlig trivsel i jobbet også vil påvirke andre aspekter af ens tilværelse, inklusiv dem, der foregår uden for arbejdstiden.

Dårlig trivsel på arbejdspladsen påvirker medarbejderes generelle mentale sundhed, hvorfor dårlig trivsel også kan få konsekvenser for deres effektivitet og kvaliteten af deres arbejde. Så hvad kan du som leder, HR-medarbejder eller medarbejder gøre for at bidrage til bedre trivsel på din arbejdsplads? Det kan du læse meget mere om i dette blogindlæg. 

Hvad er trivsel på arbejdspladsen?

Trivsel handler i bund og grund om at have det godt. På en arbejdsplads kan det f.eks. betyde, at medarbejdere trives, når de føler, at de har gode betingelser for at opleve overskud og en god balance i deres arbejdsliv. Arbejdstrivsel opstår med andre ord, når medarbejdere er glade for at gå på arbejde. Trivsel er altgørende for den enkeltes motivation, udvikling og performance.

Det er selvfølgelig individuelt, hvad der får en specifik medarbejder til at trives og opleve arbejdsglæde. Der er nemlig mange forskellige faktorer, der spiller ind på et menneskes trivsel, og det kan derfor være svært at sætte en finger på, hvad den præcise årsag er til, at en medarbejder ikke trives.

Med det sagt, er der dog mange ting, der skal være på plads på en arbejdsplads for at sikre den generelle trivsel. Derfor er der også en række ting, du som leder kan gøre for at øge trivslen på arbejdspladsen.

8 idéer til at øge trivslen på din arbejdsplads for dig som leder

Der er som nævnt mange ting, du kan gøre for at bidrage til bedre trivsel på arbejdspladsen. Som leder handler det om at have fingeren på pulsen og følge med i, hvad der betyder noget for dine medarbejdere. Du skal derfor sørge for at: 

 1. Prioritere din tilstedeværelse som leder, så du kan spotte eventuel dårlig trivsel og tage hånd om problemerne, inden de vokser sig større. Du skal sørge for, at din tilstedeværelse er naturlig, så du ikke risikerer, at dine medarbejdere føler sig overvågede fremfor anerkendte.
 2. Indgå i dialog med dine medarbejdere. Det skaber tillid blandt medarbejdere, så de vil komme til dig, når de har problemer. Dialogen med dine medarbejdere må aldrig virke forceret.
 3. Sætte realistiske mål for dine medarbejdere. For høje og uklare mål samt urealistiske forventninger kan skabe frustration og pres, som påvirker dine medarbejderes trivsel og arbejdsglæde negativt. Derfor er det vigtigt, at du får forventningsafstemt mål og delmål med dine medarbejdere.
 4.  Gøre noget ved problemerne – gerne så hurtigt som muligt. Når du spotter mistrivsel hos en medarbejder, eller en medarbejder ytrer sig om det direkte til dig, er det din opgave som leder at gøre noget ved det med det samme.
 5. Være det gode forbillede på arbejdspladsen. Som leder spiller du en afgørende rolle for medarbejdernes trivsel. Derfor er det bl.a. er vigtigt, at du stræber efter også at skabe gode rammer om trivsel for dig selv. Det gør du f.eks. ved at tænke på din egen work-life balance, at huske at holde pauser, at spise sundt når du er på arbejde osv.
 6.  Inddrage dine medarbejdere i virksomhedens arbejde. Hvis dine medarbejdere involveres i virksomhedens mål og fremskridt gør det arbejdsdagen mere meningsfuld. Det skaber nemlig en følelse af fællesskab i kampen for at opnå disse mål. En stærk fællesskabsfølelse er utrolig vigtig for den enkelte medarbejders trivsel og fastholdelse.
 7. Sætte fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen på dagsordenen. Hvis du som leder sætter fokus på dine medarbejderes trivsel, vil de føle sig langt mere anerkendte. Det kan f.eks. gøres ved at lave en årlig eller halvårlig trivselsundersøgelse på arbejdspladsen, hvor medarbejderne anonymt besvarer et spørgeskema om jeres arbejdsmiljø. Du kan også måle medarbejdernes arbejdslyst med en GAIS-trivselsmåling på arbejdspladsen. Uanset hvilken metode, du vælger, et det vigtigt, at du følger op på undersøgelserne gennem trivselssamtaler med enten fokusgrupper eller enkelte medarbejdere. Ellers kan målingerne hurtigt komme til at føles som spild af tid fremfor vigtige undersøgelser, der kan give en stor indsigt i virksomheden.
 8. Give dine medarbejdere konkrete værktøjer til at øge egen sundhed og trivsel på arbejdspladsen. En god måde at konkretisere vigtigheden heraf er gennem et foredrag om trivsel på arbejdspladsen, hvor der også indgår konkrete øvelser. Gennem metoder og værktøj kan det blive langt mere håndgribeligt for dine medarbejdere at hjælpe sig selv og hinanden.

I sidste ende handler det om at skabe en god arbejdskultur i virksomheden eller organisationen, hvor I åbent og ærligt kan tale om arbejdsmiljøet samt stress og trivsel på arbejdspladsen. Her skal du som leder gå forrest og bane vejen for dine medarbejdere.

7 idéer til trivsel på arbejdspladsen for dig som medarbejder

Det er naturligvis ikke kun ledelsen, der har ansvaret for trivsel på arbejdspladsen. Medarbejderne kan også gøre meget for at bidrage til at skabe god trivsel og arbejdsglæde. Herunder har vi opridset 7 konkrete råd, som du kan tage med videre i dagligdagen:

 1. Engagér dig i dine kollegaer – både fagligt og socialt. På den måde kommer I tættere på hinanden og lære hinandens styrker og svagheder at kende. Det kan være en stor fordel i det daglige arbejde og betyder samtidigt, at alle i virksomheden eller organisationen føler sig set og værdsat som individer.
 2. Bidrag til den positive stemning. Små ting kan være med til at øge trivslen på arbejdspladsen. Det kan være noget så banalt som at hilse på alle om morgenen eller at gå forbi alle og sige tak for en god dag, når det bliver fyraftenstid. Husk at fejre hinandens sejre, at grine med hinanden og støtte hinanden, når arbejdsopgaverne hober sig op. På den måde skaber I et godt arbejdsmiljø.
 3. Skab og oprethold sunde vaner. En gåtur, lidt kontormotion eller en sjov dansepause kan gøre underværker i løbet af en lang og stilsiddende arbejdsdag. Det gør, at du bryder arbejdet for en stund og får rørt din krop. Og hvem ved? Måske får du en god arbejdsidé midt i gåturen. 
 4. Hold pauser. Dette råd lægger sig tæt op ad det overstående råd. Det er enormt vigtigt at huske at holde nogle pauser i løbet af arbejdsdagen. I skal sørge for at komme lidt væk fra det faglige for en stund. Denne pausetid kan bruges på at genvinde energi og motivaion samt på at komme tættere på sine kollegaer.
 5. Afhold sociale arrangementer. Når I laver ting sammen som gruppe, kommer i automatisk tættere på hinanden, hvilket som tidligere nævnt gør jer bedre til at arbejde sammen. De sociale arrangementer behøver ikke at handle om store ting som fester hver gang. Der kan også være tale en biograftur, en mini-fredagsbar eller noget helt tredje, der kan styrke sammenholdet og fællesskabsfølelsen.
 6. Ros hinanden. De fleste mennesker værdsætter at blive anerkendt – uanset om det kommer fra ledelsen eller ens kollegaer. Så husk at rose hinanden, når der bliver gjort et godt stykke arbejde. Det vil med garanti afføde endnu flere succesoplevelser og skabe øget motivation.
 7. Tal åbent om trivsel på arbejdspladsen. Du kender sikkert lettelsen ved endelig at få fortalt nogen om noget, der har gået dig på. Derfor er det vigtigt at opbygge en arbejdskultur, hvor man kan tale åbent og ærligt om ting som mistrivsel og stress.

De mange fordele ved øget trivsel på arbejdspladsen

Det er en rigtig god idé at sætte fokus på trivsel. Øget trivsel og et sundt arbejdsmiljø vil nemlig bidrage med en masse fordele, der kan mærkes i hele virksomheden – både på et individuelt og kollektivt plan.

De største fordele ved en høj trivsel på arbejdspladsen er:

 • Glade medarbejdere
 • Mindre sygefravær blandt medarbejderne
 • Bedre fastholdelse af medarbejderne
 • Større motivation og engagement blandt medarbejderne 
 • Øget performance

Disse fordele vil ofte udmunde sig i endnu flere fordele som bedre resultater, inspirerede medarbejdere med nye idéer og tiltag osv. God trivsel på arbejdspladsen spreder sig som ringe i vandet, og netop derfor er det vigtigt at prioritere at tale om og fokusere på trivsel selv i en travl hverdag.

Skab øget trivsel gennem et stærkt sammenhold

Når det kommer til øge jeres trivsel på arbejdspladsen, handler det ikke kun om gode rammer og arbejdsforhold. Også relationerne mellem jer som kollegaer spiller en stor rolle for det psykiske arbejdsmiljø og jeres trivsel på arbejdspladsen. Derfor kan det altid betale sig at investere i det gode kollegaskab.

Et godt kollegaskab er kendetegnet ved kollegaer, der har tillid til hinanden, og som respekterer og hjælper andre medarbejdere. Når I har et godt sammenhold på arbejdspladsen, øger det jeres arbejdsglæde og dermed trivsel.

Her hos World of Adventure kan vi hjælpe med at fostre tillid, respekt og sammenhold blandt jeres medarbejdere. Vi har nemlig mere end 20 års erfaring med at stable sjove og givende events for virksomheder på benene. Derfor kan vi f.eks. skabe en helt fantastisk teambuilding-dag for jer. Vi kan også hjælpe med at arrangere en sjov sommerfest eller en spændende firmarejse – alt sammen til gavn for sammenhold og trivsel på arbejdspladsen. Skriv eller ring til os og få en uforpligtende snak allerede i dag.

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. 5 / 5. Antal: 1

Ingen anmeldelser

Spørgsmål og svar

Hvad er trivsel på arbejdspladsen? 

Trivsel på arbejdspladsen dækker over både noget kollektivt og individuelt. Helt grundlæggende handler det om medarbejdernes psykiske og fysiske velbefindende og om, hvorvidt de har det godt, når de er på arbejde. Trivsel på arbejdspladsen måles ofte gennem såkaldte trivselsundersøgelser og trivselssamtaler.

Hvad er god trivsel på arbejdspladsen? 

God trivsel er, når medarbejderne i en virksomhed trives og oplever en høj grad af arbejdsglæde. Trivsel kan måles på mange forskellige parametre og kan variere fra medarbejder til medarbejder. For nogen vil det f.eks. være vigtigt at føle, at der er en mening med deres opgaver, mens andre vil vægte det kollegiale fællesskab højere. Den positive trivsel opstår, når de mange ender mødes og går op i en højere enhed.

Hvad er dårlig trivsel på arbejdspladsen?

Dårlig trivsel eller mistrivsel er, når medarbejderne i en virksomhed ikke føler sig tilpasse på deres arbejdsplads. Det kan komme til udtryk gennem sygdom, stress, nedsat motivation og forringet effektivitet. Når der er er mistrivsel på arbejdspladsen, kan det altså medføre mange negative konsekvenser for både individet og virksomheden. Derfor er det vigtigt at fokusere på trivsel på arbejdspladsen, så man kan løse problemerne, inden de udvikler sig.

Hvordan opnår man god trivsel på arbejdspladsen?

God trivsel kan opnås på en række forskellige måder. Det kan f.eks. være ved at sætte fokus på det med individuelle samtaler, en GAIS-måling og lignende. Men det kan også være gennem et fornyet fokus på teambuilding og teamøvelser, som vi hos WOA kan være behjælpelige med. Øget trivsel på arbejdspladsen opstår ikke uden en målrettet indsats.

Hvorfor prioritere trivsel på arbejdspladsen? 

Der er god grund til at prioritere trivsel på arbejdspladsen. Det kan nemlig bidrage til forøget arbejdsglæde hos medarbejderne, bedre kommunikation på arbejdspladsen og i sidste ende et bedre arbejdsmiljø, som kan højne virksomhedens effektivitet og resultater.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.