»
»
»
Sådan øger du motivationen på arbejdspladsen gennem 3 simple skridt

Sådan øger du motivationen på arbejdspladsen gennem 3 simple skridt

Motivation er vigtig for alle de ting, du vil opnå i livet, men det er især vigtigt på arbejdspladsen. Arbejdet fylder en stor del af de fleste menneskers liv, og det kan derfor hurtigt blive til en pine at gå på arbejde hver dag, hvis motivationen mangler. Motivation er på samme tid vigtig for at sikre resultater i virksomheden, da en motiveret medarbejder yder bedre end en umotiveret medarbejder.

Derfor er motivation blandt medarbejdere på arbejdspladsen afgørende. Men hvad betyder motivation, hvad giver motivation og hvordan kan du sørge for at forbedre motivationen på din arbejdsplads? Det får du svar på i dette indlæg, hvor du også for 3 konkrete råd, du kan tage i brug med det samme. 

Hvad er motivation?

Motivation er et komplekst begreb, som kan dække over flere forskellige ting og teorier. Helt overordnet set handler motivation dog om at skabe en målrettet adfærd hos eksempelvis en medarbejder, og det er formålet med denne adfærd at skabe bestemte gode resultater.

Motivation handler også om at skabe mening for en medarbejder, da personen har incitament til forandring, hvis vedkommende kan se en mening med forandringsprocessen. Ofte er motivationen det, der udgør forskellen på en produktiv og engageret medarbejder og én, der er apatisk og doven.

Indre og ydre motivation

Som menneske bliver din motivation påvirket at både indre og ydre faktorer. Derfor er det normalt at adskille indre og ydre motivation. 

Indre motivation kommer eksempelvis fra dine personlige evner samt din personlighed. Indre motivation handler også om at gøre noget, fordi du har lyst til det. Det kan være, fordi du synes at en specifik opgave er sjov, eller at den på en anden måde er tilfredsstillende, hvorfor du finder motivation i at udføre opgaven fra en indre kilde.  

Ydre motivation handler om alle de ting, du gør for at opnå nogle eksterne mål. Det kan eksempelvis være at bestå en eksamen eller at opnå visse resultater på arbejdspladsen.

Ydre motivation kan udmunde i en eller anden form for belønning, mens også normer i samfundet eller på arbejdsplads har betydning for din ydre motivation. Det er med andre ord en ydre påvirkning, der motiverer dig til at gøre bestemte ting.

Hvad er motivationsteori?

Der er blevet udviklet mange forskellige motivationsteorier gennem tiderne, hvor nogle af samfundets skarpeste hjerner er kommet med deres bud på, hvordan mennesker motiveres til specifikke handlinger.

Blandt de meste kendte er Maslows motivationsteori, som også kendes under navnet Maslows behovspyramide. Denne går ud på at forklare, hvordan menneskers behov i livet kan inddeles i en pyramideform. Her hører de mest basale behov, som mad og drikke, til nederst i pyramiden, mens andre behov, som selvrealisering, kommer bagefter og derfor hører til højere oppe i pyramiden.  

Der findes også mange andre teorier om motivation, der overordnet kan inddeles i to forskellige kategorier. Det er tilfredshedsteorierne og procesteorierne. 

I tilfredshedsteorierne forsøges der at finde svar på, hvilke ting der motiverer et menneske til specifikke handlinger. Her tages der udgangspunkt i, at mennesker søger at opfylde deres behov i livet. Det er Maslows behovspyramide et godt eksempel på. 

Procesteorierne handler om at kigge på, hvordan et menneskes adfærd styres mod en faktisk adfærd. Derfor er disse teorier specielt velegnede til at bruge, når du gerne vil skabe en bestemt adfærd blandt medarbejdere på en arbejdsplads. 

Daniel H. Pink er en anden populær motivationsforsker, der i sin bog ’Motivation – den overraskende sandhed om hvad der motiverer os’ søger at forklare, hvad der egentlig motiverer mennesker på baggrund af mange års videnskabelig forskning. 

Den amerikanske erhvervspsykolog Frederick Herzberg er også velkendt for sine studier, hvor især hans undersøgelser af motivation og trivsel på arbejdspladsen fra 50’erne og 60’erne har haft stor betydning for, hvordan ledere skaber motivation på arbejdspladser i dag. Her fremlægger Herzberg forskellige motivationsfaktorer, hvor motivationsfaktorene inddeles i to forskellige kategorier der handler om, hvordan motivation opstår. 

Generelt er det en god idé at tage udgangspunkt i en teori, når det kommer til at skabe motivation på arbejdspladsen, da en teori kan give nogle rammer og værktøjer for, hvordan du skal gribe opgaven an.

Hvorfor kan det betale sig at fokusere på øget motivation på arbejdspladsen?

Motivation har som nævnt en stor betydning for, hvordan en medarbejder har det med at gå på arbejde. Motivation handler nemlig både om arbejdsmiljø og resultater. Derfor vil dårlig motivation få negative konsekvenser for mange forhold i virksomheden.

En motiveret medarbejder er glad for at gå på arbejde, da motivationen giver mening i medarbejderens liv. At medarbejderen finder mening med en opgave sikrer, at personen yder sit bedste for at opnå gode resultater, mens det modsatte sker, hvis en medarbejder går umotiveret til en opgave, fordi vedkommende ikke ser nogen mening med projektet.

Derfor har motivation også en betydning for virksomhedens resultater. Det betyder også, at det kan betale sig at sørge for at motivere alle medarbejdere til at yde deres ypperste, så de finder mening og glæde med arbejdet, og så de bidrager så meget som muligt til virksomhedens samlede mål og vækst.

Øg motivationen på arbejdspladsen med teambuilding

Hvis du gerne vil tage et seriøst skridt mod at øge motivationen i virksomheden, kan det også betale sig at gøre noget for at sikre et bedre sammenhold medarbejdere iblandt. Motivation kommer også af at være glad for at gå på arbejde, og glæden ved en arbejdsplads kommer bl.a. fra et godt forhold til sine kollegaer.

Når en medarbejder har et godt og tæt forhold til de mennesker, vedkommende arbejder sammen med, vil medarbejderen også have incitament til at yde til gavn for gruppens bedste. Netop derfor kan et godt sammenhold på arbejdspladsen bidrage til mere motivation.

Et sådant sammenhold kan du bl.a. bidrage til med teambuilding, der er en af de mest effektive måder at ryste mennesker sammen på. Teambuilding handler om at give et team unikke oplevelser i fælleskab, hvor et tættere sammenhold opstår gennem udfordringer, der skal klares i fællesskab.

Alt dette kan vi hjælpe dig med her hos World of Adventures, hvor vi siden 1992 har arrangeret teambuilding for danske virksomheder. Derfor er vi også de rette til at stable en uforglemmelig begivenhed på benene for dig, der gerne vil gøre noget aktivt for at skabe et bedre sammenhold i virksomheden.

Hos World of Adventures kan vi også hjælpe dig med at arrangere mange andre former for sociale begivenheder i virksomheden. Det kan være en sommerfest eller lignende, hvor du kan drage nytte af vores lange erfaring og professionelle tilgang til at skabe en uforglemmelig begivenhed.

3 skridt til at styrke motivationen på arbejdspladsen

Hvis du gerne vil have nogle konkrete værktøjer, der med det samme kan bruges til at øge motivationen blandt medarbejderne i virksomheden, får du her 4 effektive skridt, du kan tage med det samme.

1.     Motivation med følelser

Rigtig mange handlinger i et menneskes liv er motiveret af følelser. Det kan være følelser som frygt, jalousi, kærlighed, glæde og meget andet. Disse er alle stærke faktorer for motivation. Da mennesker sjældent agerer, uden deres følelser er involveret, giver det god mening for dig at appellere til dine medarbejderes følelser, når du gerne vil øge motivationen.

Det kan du bl.a. gøre ved at inddrage dine medarbejdere i projektets og virksomhedens fremskridt, da en personlig følelse af fremskridt er en stærk motivationsfaktor. Udfordr dine medarbejdere, vis dem deres resultater og giv feedback. Du kan også opfordre dine medarbejdere til selv at reflektere over deres fremskridt inden for en specifik opgave.

2.     Inspirerende kultur

Hvis der hersker en stærk kultur på arbejdspladsen med et stærkt fælleskab, kan det også hjælpe til, at de enkelte medarbejdere føler en større motivation. Med en stærk kultur og et stærkt fælleskab har medarbejder en fælles tro på, at noget kan opnås. Denne fælles tro bliver en del af en fælles historie, og det er noget, der skaber et helt særligt engagement.

Af denne grund vil virksomheder, der er i stand til at skabe en overbevisende fælles historie, skabe en inspiration blandt medarbejdere, som giver mening i det daglige arbejde for den enkelte – og som derfor øger motivationen.

Som virksomhed kan du opbygge en fælleskabsfølelse ved at arbejde på den fælles historie. Den gode historie starter med et godt formål. Du bør derfor klart definere, hvad virksomhedens mål er, så alle forstår dem. Med klare mål vil medarbejdere forstå, hvorfor det er så vigtigt at medarbejderen skal udføre sit arbejde. Dette fokus hjælper til at skabe motivation.

Hvis en medarbejder kun ved, ’hvad’ vedkommende skal gøre i stedet for også at vide ’hvorfor’, vil arbejdet føles meningsløst, og det nedsætter motivationen for at fuldføre opgaven.

3.     Brug andet end løn som motivation

For mange mennesker virker løn som en stor motivationsfaktor. Men løn alene kan ikke gøre det. Derfor må du også tage andre værktøjer i brug for at skabe motivation blandt medarbejdere.

Løn er på sin vis en ineffektiv motivationsfaktor for dig som leder at gøre brug af, da medarbejderen altid har et ønske om at opnå en højere løn, hvilket ikke er muligt, når et vist lønniveau er nået. Der er således tale om en ond cirkel, der ikke indeholder nogen substantiel motivation, hvorfor motivationen hos medarbejderen vil ophøre, når udsigten til mere i løn ikke længere eksistere.

Faktisk kan motivation i form af løn have en direkte negativ effekt på kreative medarbejdere, da pengene kan komme til fylde så meget, at det tager fokus fra andre ting. Et stort fokus på belønning i form af bonusser og højere løn – der bl.a. kan risikere at nedsætte kreativitetet – er derfor en af grundene til, at det typisk ikke er en god idé at basere hele sit motivationssystem på økonomisk belønning.

Den økonomiske belønning kan selvfølgelig sagtens være en del af modellen i din virksomhed, men den bør også akkompagneres af andre motivationsfaktorer som selvbestemmelse og andre af de førnævnte faktorer.

Spørgsmål og svar

Hvad er motivation på arbejdspladsen?

Motivation kan beskrives som den drivkraft, som får medarbejderen til at yde sig bedste. Motivationen kan fx styrkes gennem mål, opkvalificering og lignende.

Hvad kan motivere en medarbejder?

Der er meget, der kan motivere en medarbejder. Det kan fx være anerkendelse, feedback, konkrete mål, sociale arrangementer samt meget mere. Lyt til medarbejderne og find ud hvad, som helt konkret motiverer den enkelte.

Hvordan finder jeg min motivation? 

Først og fremmest er det vigtigt at finde ud af, hvad du brænder for. Lav fx nogle små delmål, som gør det hele mere overskueligt, og som kan øge motivationen. Tag gerne en snak med dine nærmeste leder.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.