»
»
»
Sådan spotter du et dårligt arbejdsmiljø

Sådan spotter du et dårligt arbejdsmiljø

Arbejdspladsen er et vigtigt sted for voksne mennesker, da de fleste tilbringer mange timer i dette miljø hver dag. Desværre er det ikke altid, det er rart sted at være. På mange arbejdspladser er der nemlig et dårligt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, som kan gøre det til en udfordring at finde glæde ved at gå på arbejde.

Et sundt arbejdsmiljø er vigtigt for at sikre trivsel og tilfredshed blandt medarbejdere/kollegaer. Derfor kan et dårligt arbejdsmiljø i sidste ende også få en negativ betydning for de resultater, virksomheden er i stand til at levere.

Men hvad er et dårligt arbejdsmiljø helt præcist, og hvordan spotter du, om der er et dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Det kan du læse mere om i dette indlæg, hvor du også bliver præsenteret for 6 hyppige symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø i virksomheder.

Det fysiske og psykiske dårlige arbejdsmiljø

Når man taler om arbejdsmiljø, skelnes der helt generelt mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø fokuserer på både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Det kan dække over alt fra arbejdets indhold til den måde, det er tilrettelagt på. Kommunikation er alfa og omega, når man taler om det psykiske arbejdsmiljø. Ofte kan det være en ubalance mellem de krav, der stilles fra ledelsens side og de egentlige ressourcer, der er til rådighed. Et psykisk dårligt arbejdsmiljø kan også være dårligt samarbejde mellem kollegaerne, som kan skyldes flere ting.

Det kræver et stort fokus at ændre det psykiske arbejdsmiljø, og det kræver, at både ledelsen og medarbejderne er engageret i processen, hvor der f.eks. opstilles nogle mål til, hvorledes man kan ændre det dårlige psykiske arbejdsmiljø til et godt psykiske arbejdsmiljø.

Det fysiske dårlige arbejdsmiljø er nemmere at få øje på og spotte end det psykiske arbejdsmiljø. Det er således mere håndgribeligt og kan være ting som dårlige arbejdsstillinger, ringe ventilation eller et for højt støjniveau. Det er nemt at undersøge det fysiske arbejdsmiljø og herefter forbedre det. Det gør det dog ikke mindre vigtigt, da et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan føre til sygemeldinger, arbejdsskader og andre konsekvenser, der rammer både den enkelte medarbejder og virksomheden som held.

6 tegn på, at din arbejdsplads har et dårligt psykisk arbejdsmiljø

Som nævnt er det lettest at spotte et dårligt fysisk arbejdsmiljø. Hvis din arbejdsplads har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, vil der dog også oftest være tegn på dette. Her får du en kort forklaring på nogle af de mest almindelige:

1.     Højt fravær

Alle mennesker bliver syge, og nogle gange er der andre ting, der tvinger medarbejdere væk fra arbejdet for en dag eller to. Men hvis fraværsdagene bliver mange og regulære, kan det være et symptom på, at medarbejdere holder sig væk, fordi de ikke føler sig godt tilpas på arbejdspladsen.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en eller flere medarbejdere ikke kommer på arbejde 3 gange eller oftere i løbet af en måned, eller hvis medarbejdere ofte anmoder om orlov. Det kan også dreje sig om flere eller færre dage end dette, men så snart fraværsårsagen virker uberettiget, kan det være et bevis for, at der hersker et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

2.     Dårlig opførsel fra overordnede

Hvis overordnede på arbejdspladsen ikke behandler medarbejdere med respekt i de daglige interaktioner, er det en stærk indikation på et giftigt arbejdsmiljø. Den dårlige opførsel fra overordnede kan også vise sig i form af sarkasme, nedladende bemærkninger og ukonstruktiv kritik. Alt dette skaber konkurrence mellem medarbejdere og medvirker til, at medarbejdere kan føle sig skidt tilpas på arbejdspladsen.

3.     Dårlig kommunikation

I alle sociale situationer er god kommunikation vigtig for at forventningsafstemme med menneskerne omkring os. Det gælder især på en arbejdsplads, og det er især vigtigt at have øje for den gode og klare kommunikation, når chefer uddelegerer opgaver.  Derfor er dårlig kommunikation også ofte blandt de hyppigste årsager til dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Indirekte, ufuldstændig eller usand kommunikation kan nemlig lede til forvirring og fejl, og det kan skabe frustration og usikkerhed blandt medarbejdere, når chefer forventer resultater på baggrund af ufuldkommen kommunikation.

Ønsker du at styrke jeres kommunikation? Så klik ind og læs mere om vores teambuilding for virksomheder, som kan forbedre kommunikation internt på arbejdspladsen og give et godt arbejdsmiljø.

4.     Lav prioritering af medarbejdere

Nogle gange sker det, at en virksomhed prioriterer sine kunder og virksomhedens egne interesser i stedet for også at fokusere på medarbejdernes interesser og behov. Det kan f.eks. være i virksomheder, hvor der ikke sker rotation eller er mulighed for at blive forfremmet. Det er også tilfældet, når der ikke satses på medarbejdere og deres udvikling gennem opkvalificering og efteruddannelse.

Hvis en medarbejder bruger mange år på de samme opgaver uden udsigt til forfremmelse, kan det lede til stor utilfredshed, som vil resultere i et dårligt og giftigt arbejdsmiljø.

5.     Udemokratiske ledere

Hvis en leder træffer alle beslutninger uden at overveje inputs fra medarbejdere og kollegaer, kan det skabe frygt blandt medarbejdere for at udtrykke sig. I disse situationer vil medarbejdere ikke stole på deres chef, og medarbejderen vil ikke gå til chefen, når der opstår et problem. Det vil alt sammen lede til et dårligt arbejdsmiljø med usikkerhed og frustration. Det er derfor vigtigt som chef ikke at være diktatorisk og mistroisk overfor inputs fra andre.

6.     Mobning

Mobning på arbejdspladsen er et af de klareste tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Mobning skaber selvsagt stress og mistrivsel for dem, det går ud over. Mobning ses ofte på arbejdspladser med et allerede giftigt og dårligt arbejdsmiljø. 

Konsekvenser ved et dårligt arbejdsmiljø

Et dårligt arbejdsmiljø kan have store og alvorlige konsekvenser. Konsekvenserne rammer først og fremmest den enkelte medarbejder, men kan i høj grad også ramme virksomheden som helhed.

Et dårligt arbejdsmiljø kan føre til sygemeldinger og medarbejderflugt på arbejdspladsen. Derudover kan medarbejdere, som dagligt færdes i et dårligt arbejdsmiljø, risikere at lave flere fejl, som også kan have konsekvenser for både dem selv og virksomheden.

Det dårlige arbejdsmiljø kan derudover også gå ind og ramme privatlivet, hvor det f.eks. kan mærkes ved, at man bliver mere irritabel, nærtagende og træt. Hvis tankerne konstant kredser om problemer på jobbet, kan det altså i høj grad gå ud over ens privatliv. Personer reagerer forskelligt – nogle kan blive mere tavse og passive, mens andre kan blive aggressive og højtråbende. Man kan desværre også udvikle symptomer på stress som resultat af et dårligt arbejdsmiljø.

Hvad kan du selv gøre?

Helt konkret kan du gøre en række ting for at bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø. Herunder har vi samlet 3 konkrete tips, som du kan tage med dig videre i dagligdagen: 

  • 1. Vær med til at skabe en god kommunikationskultur. Hils pænt på dine kollegaer og prioritér hinanden. Er der nogle, som virker stressede? Så spørg, om der er noget, du kan gøre for at hjælpe. Husk samtidig også at bede om hjælp, hvis der er noget, du har brug for fra dine kollegaer. 
  • 2. Vær åben over for ledelsen. Dette kan være nemmere sagt end gjort. Men det er vigtigt, at man taler åbent til ledelsen, så de kan handle i tide og løse problemer med arbejdsmiljøet, inden de udvikler sig. Hvis du oplever, at noget ikke fungerer, så sig det eller skriv en mail til din ledelse.
  • 3. Brug arbejdsmiljørepræsentanten i virksomheden. Vedkommende er forpligtet til at tage hånd om både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Bliver der slet ikke lyttet fra ledelsen side? Så kan det være nødvendigt at inddrage Arbejdstilsynet. Først og fremmest, bør du dog kontakte virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant, hvor du kan få hjælp og rådgivning. Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at virksomheden overtræder én eller flere arbejdsmiljøregler.

Skabelsen af et bedre arbejdsmiljø

De færreste har et konkret ønske om et dårligt arbejdsmiljø – og ofte kan det dårlige arbejdsmiljø ændres til et godt arbejdsmiljø med nogle få velplanlagte, målrettede tiltag. At få vendt arbejdsmiljøet til noget godt kræver dog en række ressourcer.

Hos World of Adventure kan vi være med til at sætte fokus på fællesskab, kommunikation og teambuilding, der kan være med til at forbedre jeres arbejdsmiljø. Vi tilbyder en lang række teambuildingøvelser, teamtræning og meget, meget mere. Kontakt os, så vi kan være behjælpelig med at skabe en uforglemmelig dag, som vil kunne bidrage til en øget arbejdsglæde på din arbejdsplads.

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. 2 / 5. Antal: 2

Ingen anmeldelser

Spørgsmål og svar

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

Et dårligt arbejdsmiljø kan være mange ting. Det kan både dreje sig om et dårligt fysisk arbejdsmiljø eller et skidt psykisk arbejdsmiljø. Generelt er det der kendetegner et dårligt arbejdsmiljø, at dem, der arbejder i virksomheden, ikke trives eller er glade for at komme på arbejde. De har således en lav arbejdsglæde og ofte et højt fravær.

Hvad kan forårsage et dårligt arbejdsmiljø?

Det er ofte flere faktorer, som er med til at danne et dårligt arbejdsmiljø, hvor der opleves dalende arbejdsglæde og mindre engagement på arbejdspladsen. Det kan både være det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det første kan f.eks. handle om dårlig belysning, forkerte arbejdsstillinger eller et for højt støjniveau. Mens det andet f.eks. kan skyldes, at ledelsen ikke lytter, at der ikke er en følelse af fællesskab eller at den enkelte medarbejder ikke har nogen at tale eller sparre med i hverdagen. Alle disse ting går ind og påvirker den generelle arbejdsglæde på en arbejdsplads.

Findes der lovgivning om arbejdsmiljø?

I Danmark har vi Arbejdsmiljøloven, som er en rammelov, der indeholder de generelle bestemmelser for arbejdsmiljøet, som omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Alle arbejdspladser skal overholde disse bestemmelser for at sikre, alle lønmodtageres arbejdsmiljø. På de fleste arbejdspladser findes der en arbejdsmiljørepræsentant, man kan tale med, hvis der skulle være noget problemer på området.

Hvem har ansvaret for det dårlige arbejdsmiljø?

Alle medarbejdere har et medansvar for et dårligt arbejdsmiljø. Men først og fremmest er det naturligvis ledelsen og arbejdsgiveren, som står med ansvaret, og det er dem, som skal sørge for at sætte det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.