TEAMUDVIKLING


Et billede af ejeren Søren Madsen
“Medarbejderudvikling betaler sig, men indsatserne skal være de rigtige, og den tid man kan finde skal bruges på de rigtige indsatser.”Søren Madsen, Direktør / Indehaver af World of Adventure A/S

Vi ønsker alle at være en del af et velfungerende team, der både understøtter en velfungerende hverdag og samtidig skaber forretningsmæssigt gode resultater.

Intet af dette kommer af sig selv, men sjældent er det en uopnåelig situation med de rette indsatser. Teamudvikling sker af sig selv i dagligdagen og over tid, men der er ingen tvivl om, at med en målrettet bevidst indsats, så kan den proces at skabe et High Performance Team, ske langt hurtigere.

''Hvor skal vi starte?'' er ofte spørgsmålet, og her går vi ind og hjælper med at klarlægge og definere, hvor en indsats vil gøre den største forskel. Det kan eksempelvis være strategien, så teamet får mere klare mål. Virksomhedsværdierne skal i spil; med dem kan vi udvikle kulturen og herigennem skabe bedre resultater.

Det kunne også handle om, hvordan man samarbejder som et team i dagligdagen. Mulighederne for forbedring kan ligge mange steder, og her bruger vi vores erfaringer til at hjælpe jer med at finde det optimale indsatsområde.

Her på siden kan du finde både teoretiske værktøjer og eksempler på kurser, der kan hjælpe jer videre, og ens for dem alle er, at de arbejder med teoretiske og praktiske øvelser, som skaber et sjovt og engagerende kursusmiljø for deltagerne.

Søren madsen i fuld gang med at forklare dagen opgaver og øvelser

Facilitering – Det kan være en udfordrende proces, når mange synspunkter og erfaringer skal inkorporeres i en samlet løsning for en ny strategi. Her hjælper en erfaren og objektiv facilitator, som sikrer en nuanceret og målrettet proces.

Læs Mere!
En virksomhed i fuld gang med at få hjælp af Søren madsen til dagens opgave

WOA Consult – Vi har gennem 25 år hjulpet ledere, medarbejdere og HR med at skabe aktive processer som skaber målrettet udvikling. Vores kurser med aktive øvelser og deltagerinvolvering understøtter varig forandring.

Læs Mere!
Søren madsen i fuld gang med at holde styr på tingene og dagens opgaver

Metoder og Teorier – Grundideen er at involvere deltagerne, så de bliver en interaktiv del af læringen via handling, refleksion, erkendelse og indsigt i egne reaktioner. Denne proces foregår i et positivt og trygt klima, der motiverer deltagerne til at søge flere oplevelser og mere læring.

Læs Mere!
På billedet ses 3 ansatte som er i fuld gang med en øvelse i high performance

High Performance Teams – Inden et High Performing Team skabes, gennemgår teamet en række faser. Tuckman’s model beskriver de faser, som gruppen gennemgår, og her er det vigtigt at bemærke, at samarbejdet i starten ofte opleves velfungerende. Det er først efter…

Læs Mere!
På billedet ses en woa instruktør i fuld gang med at arbejde med personlig udvikling med en virksomhed

Employer Branding – Det er ikke nogen hemmelighed, at det bliver sværere og sværere at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Derfor opprioriterer mange virksomheder arbejdet med personaleudvikling, fordi…

Læs Mere!
På billedet ses Søren Madsen i fuld gang med at forklare hvad opgaven går ud på

Teamcoaching – Et gammelt visdomsord siger, at det aldrig er virksomheder eller afdelinger, der arbejder sammen, men derimod altid mennesker. Derfor drejer det sig om at opnå det optimale samarbejde mellem medarbejderne i de teams, de er medlemmer af.

Læs Mere!
På billedet ses en gruppe ansatte med armene i vejret efter en dag med belbins teamrolle analyse

Belbin Teamrolle Analyse – Ved hjælp af Belbins teamrolleanalyse bliver det muligt at lave en 360 graders analyse af teamet. Dette vil synliggøre, om alle typer er repræsenteret, hvilket er brugbar viden i forbindelse med løsning af en opgave.

Læs Mere!
På billedet ses en gruppe i fuld gang med et kampråb til dagen

Implementering af værdier og visioner – Hvis en ny vision skal blive til virkelighed, er det afgørende, at medarbejderne involveres i processen og hjælpes til at forstå, hvad det betyder for deres adfærd i dagligdagen.

Læs Mere!
På billedet ses deltagere på en teamdag i fuld gang med at få en planke til at balancere med deres egen kropsvægt

Teamdag – De grundlæggende emner for en teamdag kan være alt fra empowerment, kommunikation, ansvar, kreativitet, samarbejde, win/win, vidensdeling, tillid og værdier, til accept af forskelligheder, åbenhed og fælles mål.

Læs Mere!
På billedet ses 3 deltager i fuld gang med at hjælpe hinanden med at klatre

Personanalyser – Personanalyser er et effektivt værktøj, som danner et  interessant og spændende fundament for en lang række kurser. Der findes mange værktøjer, heriblandt Belbin, Insigth, DISC, MBTI og JTI, og de er langt fra ens.

Læs Mere!