»
»
»
Vil du gerne være en god kollega? Få et par gode råd her

Vil du gerne være en god kollega? Få et par gode råd her

Stort set alle arbejdende danskere har kollegaer, og for langt de fleste udgør kollegaerne en stor og vigtig del af dagligdagen på arbejdspladsen. For når vi hver dag møder ind, er det deres ansigter, energi og humor, der møder os.

For mange mennesker er kollegaerne nogle af de mennesker, der bruges allermest tid med i det daglige, og kollegaer har derfor en stor betydning for en medarbejders trivsel både generelt og på arbejdspladsen.

Derfor er det altid relevant at tænke over, hvordan du selv opfører dig og agerer i det daglige. Er du opmærksom på det, kan du nemlig selv blive en bedre kollega og skabe god stemning og ikke mindst god kollegakarma på din arbejdsplads.

Hvorfor er det vigtigt at være en god kollega?

Når danske fagforeninger spørger deres medlemmer, hvad der er den vigtigste faktor for deres arbejdsglæde, er svaret ’gode kollegaer’ altid det, der fylder mest. Det gode kollegaskab er således fuldstændigt afgørende for arbejdsglæden på de danske arbejdspladser. Derfor er det også vigtigt for alle på en arbejdsplads at tænke over, hvordan det gode kollegaskab sikres, og hvordan de selv kan være den bedste kollega for dem, de arbejder sammen med.

Et godt kollegaskab er ikke kun vigtigt i forhold til medarbejdertrivsel, men også i en professionel sammenhæng. Det leder nemlig generelt til bedre resultater i virksomheden. Hvis du som kollega forstår, hvordan du behandler kollegaer godt både professionel og socialt, skaber det et bedre arbejdsmiljø, bedre forudsætninger for at opnå virksomhedens mål på områder, der kræver godt og velfungerende samarbejde og dermed bedre produktivitet.

Hvad gør en god kollega professionelt?

Et godt kollegaskab handler bl.a. om at være en god sparrings- og samarbejdspartner. I rigtig mange virksomheder er den daglige sparring med kollegaer vigtig i forhold til f.eks. vidensdeling, inspiration og løsning af svære opgaver. Sparring kan også bruges til at vise, at du støtter op om dine kollegaer og er der for dem. Det kan give ny energi og gåpåmod i en svær situation.

Hvis du gerne vil være en god kollega på det professionelle plan, er det en god idé:

  • At spørge ind til dine kollegaer og deres arbejdsopgaver: De gode spørgsmål hjælper din kollega med at tale deres egen arbejdsproces igennem, hvilket kan føre til mange ahaoplevelser. Spørgsmålene får også kollegaen til at føle sig set og værdsat.
  • At give god feedback: Når det kommer til at skabe bedre resultater, er feedback fra kollegaer afgørende. Den gode feedback skal være konkret og formativ, det vil sige fremadrettet. Det altid er en god idé at give eksempler, så dine kollegaer ikke misforstår din feedback. Det anbefales også, at man fokuserer på minimum én positiv ting.
  • At bytte opgaver: Det kan knytte jer tættere sammen som kollegaer, skabe større arbejdsglæde og give gode resultater, hvis I nogle gange bytter opgaver indbyrdes. Ved at løse en af dine kollegaers arbejdsopgaver, får du indsigt i vedkommendes arbejde og udfordringer, hvilket vækker en interesse for dine kollegaer og det, de laver. Det kan også være med til at skabe mere anerkendelse mellem folk på arbejdspladsen, da det kan være svært at sætte sig ind i andres opleveser, hvis man ikke har oplevet det på egen krop.

En god social støtte

Et godt kollegaskab handler også om at være en god støtte i situationer, der ikke nødvendigvis har noget med arbejdspladsens hovedopgaver at gøre. Selvom det naturligvis ikke er muligt at være gode venner med alle sine kollegaer, er det alligevel vigtigt at udvise medmenneskelighed, tillid og respekt for alle på arbejdspladsen. Det styrker nemlig fællesskabsfølelsen og leder til et godt sammenhold og et sundt psykisk arbejdsmiljø, når alle har et godt forhold til hinanden.

Du kan være en god kollega og være med til at sikre et godt arbejdsmiljø ved bl.a.:

  • At reagere på mobning: Det er vigtigt at træde ind, hvis du hører nogen tale grimt og nedsættende til eller om andre på arbejdspladsen. Hvis du ikke føler, at du står i en situation, hvor du direkte kan gribe ind, bør du i stedet kontakte din tillidsrepræsentant, så de kan tage hånd om situationen.
  • At droppe de dårlige vaner selv: Det er vigtigt, at du undgår at bagtale eller tale negativt om dine kollegaer. Tag i stedet en snak med dem ansigt til ansigt, hvis du har et problem. Med ærlighed kommer man længst, siges det, og det gælder i allerhøjeste grad også, når det kommer til at være en god kollega.
  • At hjælpe dine kollegaer: Hvis du kan se, at en kollega er presset af en situation, er det en god idé at tilbyde din hjælp og støtte, hvis du selv har tid. At tilbyde hjælp viser omsorg for dine kollegaer, og det skaber en stærk fællesskabsfølelse, når alle på arbejdspladsen ved, at der altid står nogen klar til at hjælpe.

Sæt kollegaskab på dagsordenen

Har I brug for at sætte kollegaskabet på jeres arbejdsplads under lup? Så kontakt WOA. Vi kan nemlig være behjælpelige med både teambuilding og teamtræning og dermed med at sætte fokus på det gode kollegaskab. På den måde kan vi være medvirkende til at forbedre kollegaskabet, trivslen og produktiviteten hos jer. Det er vigtigt altid at prioritere kollegaskabet og ikke først handle, når det er begyndt at gå i den forkerte retning.

Gennem vores teambuilding og teamtræning kan I som kollegaer komme tættere på hinanden og blive klogere på hinandens styrker og svagheder. Dermed kan I blive bedre til at hjælpe og komplementere hinanden.

Teambuilding kan også være medvirkende til at skabe bedre tillid på arbejdspladsen. Tillid er alfa og omega, når I skal arbejde tæt sammen og dagligt løse svære opgaver i fællesskab. Når I har opbygget god tillid på arbejdspladsen, vil det også ofte helt naturligt udmunde sig i et bedre kollegaskab.  

Kollegaskab er alles ansvar

Hver enkelt medarbejder har deres eget ansvar for at skabe og bevare et godt kollegaskab på arbejdspladsen. Men grundlæggende er det først og fremmest ledelsens ansvar. Derfor er det også vigtigt, at der bliver taget hånd om og sat fokus på det gode kollegaskab fra ledelsens side. 

Det kan de blandt andet gøre ved at italesætte og konkretisere emner såsom: tillid, konflikthåndtering, kommunikation og ikke mindst forventningsafstemning.

Helt grundlæggende skal ledelsen sørge for, at der skabes en god kultur i virksomheden, hvor både det faglige og sociale er i fokus. Når disse balanceres, vil der kunne skabes et godt kollegaskab blandt medarbejderne på kryds og tværs af virksomheden. Noget, der ikke blot er en fordel for den enkelte medarbejder, men for hele virksomheden.

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. 3.3 / 5. Antal: 3

Ingen anmeldelser

Spørgsmål og svar

Hvad betyder kollegaskab?

Et kollegaskab er en forbindelse mellem to eller flere mennesker på en arbejdsplads. Det kan sammenlignes med andre relationer som venskab, bekendtskab mm. Kollegaskab er en vigtig del af det psykiske arbejdsmiljø i en virksomhed, og alt efter om der er tale om negative eller positive relationer, kan det psykiske arbejdsmiljø påvirkes både positivt og negativt.

Hvad er et godt kollegaskab?

Kollegaskab kan både være fagligt og socialt. Uanset hvad er et godt kollegaskab baseret på gensidig respekt og tillid, der muliggør åben og ærlig kommunikation, sparring, effektiv konflikthåndtering, brugbar feedback og muligvis varige venskaber.

Hvad er en god kollega?

Selvom der ikke findes en samlet definition af “den gode kollega”, vil mange nok beskrive en god kollega som en, der er sjov og venlig, er ærlig og positiv, støtter sine kollegaer, er villig til at gå på kompromis og som derfor samlet set er god at arbejde sammen med.

Er et godt kollegaskab vigtigt?

Ja, et godt kollegaskab er ekstremt vigtigt for trivslen på en arbejdsplads! Det kan nemlig påvirke medarbejdernes arbejdsglæde på flere måder. Derfor er det vigtigt, at kollegaskab er en ting, som bliver prioriteret – både fra medarbejdernes og ledelsens side.

Hvad er fordelene ved et godt kollegaskab? 

Der er mange fordele forbundet med et godt kollegaskab. Det er f.eks. et godt psykisk arbejdsmiljø, øget arbejdsglæde, god kommunikation, højere effektivitet, bedre produktivitet og meget, meget mere. De fleste medarbejdere yder nemlig bedre, når de også føler sig godt tilpas blandt deres kollegaerne.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.