»
»
»
Opdag og løs samarbejds­vanskeligheder

Opdag og løs samarbejds­vanskeligheder

For at kunne løse samarbejdsvanskeligheder er det vigtigt at kunne spotte vanskelighederne, inden de bliver værre og fører til deciderede samarbejdsproblemer, der spænder ben for hele samarbejdsprocessen. Hvis de kommer i vejen for, at en opgave kan løses tilfredsstillende og til tiden, kan det nemlig have negative konsekvenser for arbejdspladsens økonomi og evt. virksomhedens forhold til kunder, samarbejdspartnere eller lignende. Derfor er det vigtigt at tage hånd om samarbejdsvanskeligheder, inden det kommer hertil.

Det er altså vigtigt at have styr på, hvilke advarselssignaler der findes, og hvordan man bedst kan håndtere samarbejdsvanskeligheder, hvis de først er opstået.

Der kan selvfølgelig også opstå samarbejdsproblemer i andre sammenhænge end på arbejdspladsen – et eksempel kunne f.eks. være et svært samarbejde mellem separerede eller fraskilte forældre, der ikke kan enes om, hvordan deres børn skal opdrages. Selvom vi i denne artikel har vi fokus på samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen, kan du sagtens bruge vores gode råd i andre sammenhænge.

Gode råd til at løse samarbejdsproblemer på arbejdspladsen

Hvis du gerne vil løse konflikter på arbejdspladsen hurtigt og effektivt, inden de bliver værre, er det vigtigt at være bevidst om, hvilke situationer samarbejdsproblemer ofte opstår i, og hvordan du håndterer dem bedst muligt. I det følgende afsnit kan du læse vores fem bedste råd til, hvordan du kan forebygge samarbejdsvanskeligheder på din arbejdsplads.

1: Afhold samtaler om samarbejdsvanskeligheder med det samme

En sådan samtale kan være rigtig vanskelig at skulle have, og for nogle mennesker kan det give en knude i maven blot at tænke på konfrontationen. Men det er vigtigt at have det fælles mål for øje, at være bevidst om hvad man selv kan gøre, og hvad man ville ønske, at kollegaen ville gøre for at forbedre samarbejdet. Er man bevidst om disse ting, og har man mod til at tage den svære snak med et åbent sind, kan man komme rigtig langt.

Det er bedst, hvis I afholder en eller flere samtaler om begyndende samarbejdsvanskeligheder i stedet for at vente og se tiden an. Hvis man tøver, risikerer man, at vanskelighederne udvikler sig til deciderede problemer, der blot bliver endnu større. Jo værre det bliver, jo sværere kan det være at få samarbejdet og dermed projektet eller opgaven på ret kurs igen.

2: Fokusér på fremtiden

Uanset hvis skyld samarbejdsvanskelighederne er, er det rigtig vigtigt, at man ikke dvæler ved fortiden og lader dårlige oplevelser og samarbejdsvanskeligheder gå én så meget på, at man forsinker processen og gør det sværere for de andre i teamet at løse deres opgaver.

At fokusere på fremtiden er det vigtigste man kan gøre for at komme godt videre. Det er dog også vigtigt at understrege, at man ikke skal slå en streg over udfordringerne uden at prøve at løse dem. For hvis man blot ignorerer, at der er et problem og prøver at se fremad uden at anerkende og løse det, kan man risikere, at samarbejdsvanskelighederne blot bliver værre og værre, indtil samarbejdet bryder sammen.

3: Husk at I arbejder frem mod det samme mål

I er ikke fjender men kollegaer. Det er vigtigt at huske på. Hvis du skal samarbejde med flere kollegaer internt i virksomheden, vil I sandsynligvis have det samme overordnede mål: nemlig at løse en opgave, som skaber økonomisk værdi for virksomheden, og som booster jeres faglige kompetencer.

Der kan især opstå samarbejdsvanskeligheder, hvis to virksomheder skal lægges sammen, fordi den ene har opkøbt den anden. At have modvilje mod en overtagende virksomhed kan spænde ben for et ellers lovende samarbejde.

Generelt skal I forsøge at kommunikere åbent med hinanden, så I kan opbygge positive relationer, der bygger på gensidig respekt og tillid. Når I kommunikerer regelmæssigt og dermed får en bedre forståelse for hinandens arbejde, bliver det lettere at se, hvordan I arbejder frem mod det samme mål. Det gør det lettere at sætte pris på og anerkende hinandens indsats, hvilket kan være med til at skabe en langt bedre stemning.

4: Betro dig til en mægler eller tal direkte med den involverede part

Hvis du er tilbageholdende og nervøs for at sige din ærlige mening for at løse samarbejdsvanskeligheder i dit team, kan det være en god idé at betro dig til en mægler eller anden person i virksomheden, som kan tage over og gøre en indsats for at løse udfordringerne i samarbejdet.

Er du klar på selv at sige din mening i plenum eller blot tage en snak med den person, du har samarbejdsproblemer med, kan det være en god idé at ruste dig på konfrontationen men samtidig have et åbent sind og forsøge at se tingene fra den anden persons perspektiv.

Uanset hvordan den svære samtale gribes an, er den vigtig at have. Før man kan løse samarbejdsproblemer, skal man være bevidst om, at de er der, og man skal kunne tale med nogen om dem, så der kan komme fokus på at løse udfordringen. Først når samarbejdsvanskelighederne er løst, kan man komme godt videre med opgaven eller projektet.

5: Vær bevidst om din egen rolle

Det kan være svært at tage en snak om samarbejdsvanskeligheder. Og det gælder, uanset om det er ens egen skyld, eller om det er en eller flere andre, som gør samarbejdet svært. Når du er bevidst om din egen rolle i situationen, kan du bedre se objektivt på samarbejdsudfordringerne, og du kan også bedre prøve at sætte din stolthed til side og i stedet have fokus på at løse problemet.

Et godt råd er at få indblik i din egen samt andre personlighedstyper ved at læse bøger om det eller ved at deltage i seminarer eller oplæg om emnet. Når man er bevidst om, hvordan forskellige personlighedstyper tænker og agerer, kan man nemmere være konstruktiv og i mindre grad tage samarbejdsvanskelighederne personligt.

Samarbejdsproblemer med en eller flere kollegaer

Samarbejdsproblemer kan være meget komplekse. Det kan de især, hvis der er flere involverede parter. Typisk vil man have et team, der består af flere mennesker. Og hvis blot to af dem ikke har nemt ved at arbejde sammen, kan det let påvirke de andre i teamet og skabe spændinger, hver gang teamet mødes, og der diskuteres, hvordan det videre projekt skal gribes an.

Hvis der er tale om samarbejdsproblemer med en enkelt kollega, kan man tage en snak med hinanden – blot de to involverede parter. Den ene part kan også vælge at tage en snak med lederen eller en mægler. Det vigtigste er, at der bliver sat ord på udfordringerne, så der kan komme en løsning på bordet.

Kontakt os, hvis vi skal sætte fokus på samarbejdsvanskeligheder i din virksomhed og forbygge dem gennem tiltag som teambuilding og teamtræning, der kan komme hele teamet til gode, uanset om der er samarbejdsproblemer eller ej.

Spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på samarbejdsvanskeligheder og samarbejdsproblemer?

Selvom vi opererer med begge termer, kan man sige, at samarbejdsvanskeligheder er en mildere grader af samarbejdsudfordringer, der kan forårsages af faglige kompetencer såvel som forskelle mellem personligheder. Men hvad er samarbejdsproblemer så? Det er de konflikter, der opstår som følge af folks vanskeligheder med at arbejde sammen. De opstår altså, når en gruppe medarbejderes forskellige måder at tænke, føle og arbejde på, opfattet som så uforenelige, at det er blevet et decideret problem.

Hvilke advarselssignaler for samarbejdsvanskeligheder er der?

Der kan være mange advarselssignaler om, at der er samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Nogle tydelige tegn er f.eks., at der er en hård tone mellem to eller flere kollegaer, at en eller flere i et team hænger i bremsen og ikke får løst deres del af opgaverne, og at der nemt opstår ophedede diskussioner i en arbejdsgruppe. Det kan også være, at en eller flere i et team oplever mistrivsel som depression og/eller stress og har en generel modvilje mod at deltage i teamsamarbejdet pga. deres samarbejdsvanskeligheder. Det er vigtigt at tage advarsler som disse alvorligt.

Hvordan håndteres samarbejdsvanskeligheder?

Samarbejdsvanskeligheder håndteres bedst ved at have en åben, ærlig og konstruktiv dialog om årsagerne hertil. Samarbejdsvanskeligheder kan ofte løses internt i teamet, men de kan også løses ved, at man involverer en mægler. Det kunne f.eks. være lederen eller chefen. I så fald er det vigtigt, at man vælger en upartisk og empatisk person, som både har fokus på individet, gruppen som helhed og opgaven, der skal løses.

Hvorfor bør man afholde en samtale om samarbejdsvanskeligheder?

Det er vigtigt at tale om samarbejdsvanskeligheder, da det kan afhjælpe konflikter på arbejdspladsen. Du og dine kollegaer bør afholde mindst én samtale om samarbejdsvanskeligheder i teamet. Kun sådan kan I få vendt årsagen til samarbejdsvanskelighederne og komme videre. Hvis I ikke taler om jeres samarbejdsvanskeligheder, er det svært at gøre noget ved dem, inden de evt. udvikler sig til deciderede problemer. Det gælder også, hvis der kun er én person i teamet, som ser det som værende et problem.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.