En grundig proces, der endnu ikke er slut


Danmarks største brillekæde Synoptik valgte at sætte gang i et værdibaseret projekt, fra toppen af organisationen og helt ud i butikkerne. Efter en indledende snak blev inddragelse og værdier omdrejningspunktet, for at skabe endnu mere engagement og værdi i hele virksomheden.

På billedet ses en gruppe i fuld færd med at spille et spil
På billedet ses en gruppe i fuld færd med at lave teambuilding øvelser

Først arbejdede ledelsen med sit Teamarbejde på en 2 dages tur til Ryegård Gods med outdoor øvelser i naturen og faciliterede processer på Sonnerupgaard Konferencecenter. Her skabtes først en platform i teamet for de bedste fælles beslutninger, et sæt spilleregler blev defineret for lederteamet og værdierne blev defineret som fundamentet for den fremtidige udvikling i kæden.

Herefter fulgte inddragelse af butikschefer og medarbejdere på hovedkontoret i værdiarbejdet, som udmøntede sig i et værdisæt, der understøtter virksomhedens mål optimalt, skabt gennem så mange som muligt i virksomheden. Værdierne blev sat i spil gennem målrettede udvalgte øvelser, ved et stort arrangement med 400 medarbejdere og fortsætter nu helt ud i de enkelte butikker med læringsspil- og film, så alle kan bruge værdierne som hjælp til at skabe bedre kundeoplevelser og bedre resultater.

På billedet ses en gruppe igang med en teambuilding øvelse på jorden

HR Direktør Tina Thomsen udtaler; “Vi satte gang i en yderst vigtig proces, hvor vi har udfordret alle medarbejdere på at tale, tænke og reflektere over, hvordan vi i hverdagen udlever vores værdier for herigennem at blive ved med at skabe gode resultater og samtidig give kunderne en excellent kundeoplevelse. En proces, der med sikkerhed vil fortsætte den gode og sunde udvikling Synoptik har i dag.”

I det netop afsluttede regnskab, kom Synoptik ud af sidste år, med deres bedste regnskab i mange år.