»
»
»
Feedbackmodellen: En guide til konstruktiv feedback

Feedbackmodellen: En guide til konstruktiv feedback

Feedback er en vigtig forudsætning for et godt samarbejde. Derfor bør god og konstruktiv feedback være en vigtig del af enhver arbejdsplads, hvor medarbejdere arbejder sammen i f.eks. mindre teams eller større arbejdsgrupper for at opnå fælles mål. 

Feedback handler om at videreformidle ens vurderinger og holdninger til en anden person med henblik på at ændre eller forstærke personens adfærd, indsats eller arbejde. Feedback handler om at anerkende positive aspekter, når der er noget, du gerne vil se mere af, men også om at påpege de områder, hvor du gerne ser, at noget bliver gjort anderledes fremadrettet. Feedback går altså ud på at synliggøre andres styrker og svagheder for andre, så de kan udvikle sig.

Det lyder måske simpelt nok, men hvis du før har prøvet at skulle give virksom og konstruktiv feedback, ved du, hvor svært det faktisk kan være. Netop derfor kan det være en god idé at benytte et værktøj, som hjælper dig til at give god og konstruktiv feedback til dine kollegaer.

Et sådant værktøj er den konstruktive feedbackmodel, som du kan lære mere om i dette blogindlæg.

Hvorfor bruge tid på at give konstruktiv feedback?

Der er mange fordele forbundet med konstruktiv feedback, og det er vigtigt at huske, at feedback er for alle i virksomheden – ikke kun ledere. Alle kan nemlig have gavn af at give og modtage feedback.

Det kan bl.a. være med til at motivere medarbejdere og kollegaer, da deres arbejde bliver anerkendt. Konstruktiv feedback kan også være med til at sikre medarbejdernes trivsel såvel som effektivitet. Ved hele tiden at have fokus på små korrektioner og konstruktiv feedback sikrer I nemlig, at negativ adfærd ikke griber om sig og bliver til et stort problem. På den måde kan man sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Den konstruktive feedback gør modtageren mere opmærksom på deres egen adfærd og indsats, hvilket gør det lettere for dem at udvikle sig både personligt og professionelt. Men den kan faktisk også få giveren til at tænke nærmere over, hvordan de selv opfører sig.

Da feedback altså er vigtig i enhver virksomhed eller organisation, er det værd at fokusere på. Ved at bruge en feedbackmodel sikrer du, at modtageren får præcis og brugbar information, som de kan tage med sig videre.

Hvad er en feedbackmodel?

Da modtager såvel som giver kan lære meget af feedback, er det vigtigt, at feedbacken bliver givet på en hensigtsmæssig måde, da den ellers risikerer at gøre mere skade end gavn.

Med en feedbackmodel får du et værktøj eller ramme, som er udviklet til at blive brugt af dig, der vil give konstruktiv feedback. 

Der findes flere forskellige feedbackmodeller, men den mest brugervenlige og virksomme er den såkaldte 4-trins feedbackmodel.

Få hjælp til at give konstruktiv feedback med en 4-trins feedbackmodel

Den anerkendte 4-trins feedbackmodel er en konstruktiv feedbackmodel, er som nævnt let at bruge, mens den på samme tid giver gode resultater. Denne feedbackmodel består af 4 trin, som følges i kronologisk rækkefølge, og som har til formål at give klar og konstruktiv feedback til modtageren. Det er en feedbackmodel, der kan bruges i alle danske virksomheder – store som små.

De 4 trin i den konstrukive feedbackmodel er: 

  1. Fortæl, hvad du har observeret: Beskriv den adfærd eller indsats, du gerne vil påpege overfor modtageren. Det kan både være positiv eller negativ adfærd. Det hjælper modtageren til se tingene fra et andet perspektiv.
  2. Fortæl, hvad det observerede har betydet: Beskriv den positive eller negative virkning af den adfærd, du har observeret. Modtageren vil på den måde forstå virkningen eller konsekvensen af sine egne handlinger.
  3. Kom med forslag til forbedring: Giv specifikke forslag til forbedringer hos modtageren, så personen kan bruge din feedback til at ændre sin adfærd. 
  4. Motivér modtageren til at fortage ændringer: Til sidst er det en god idé at motivere modtageren af din feedback til at afprøve de løsningsforslag, du har præsenteret for dem. Det viser engagement og støtte fra din side og sætter skub i modtageres udvikling og forandring. Uden dette afsluttende trin kan din feedback let komme til at opfattes negativt og distanceret.

Afprøv denne 4-trins feedbackmodel på arbejdspladsen ad flere omgange. Det kan godt kræve lidt tilvænning at bruge dem, hvis feedback ikke er en fast del af jeres arbejdskultur. Men så snart I har prøvet kræfter med modellen et par gange, vil I opleve, hvor gavnligt feedbacken kan være, og hvor let det er at give den, når man har rammesat processen med en feedbackmodel.

Jo mere I bruger denne feedbackmodel, jo mere vil I formegentlig også opleve, at I bliver mere opmærksomme på jeres egen adfærd på arbejdspladsen.

Bliver feedback prioriteret nok på din arbejdsplads?

Der er en tendens til, at vi ofte nedprioriterer feedback. Det kan der være flere grunde til. Men helt overordnet, handler det oftest om, at medarbejderne på en arbejdsplads ikke er trygge nok ved processen. Det kan f.eks. skyldes: 

  1. At de er bange for at såre deres kollegaers følelser. 
  2. At mange har en tendens til at opfatte feedback som værende udelukkende negativt. Husk på, at feedback også kan være positiv anerkendelse.
  3. At de ikke ved, hvordan man giver konstruktiv feedback.
  4. Der ikke er en kultur for at give feedback på arbejdspladsen. Så kan det nemlig let komme til at føles som om, feedback ikke er noget, man nødvendigvis har tid til i en presset hverdag.

Det handler således om at ændre sin opfattelse af feedback og få rammesat den feedback, I giver hinanden på arbejdspladsen, så det gøres på en ensrettet og gavnlig måde.

Kast jer ud i at bruge den ovenævnte 4-trins feedbackmodel, og lad den blive en del af hverdagen på jeres arbejdsplads. I kan f.eks. gøre de til en fast ugentlig ting, hvor I i forskellige teams giver hinanden feedback. På den måde bliver I mere og mere trygge ved processen og får mere og mere ud af at give og modtage feedback.

Lad WOA hjælpe jer med at styrke sammenholdet

Som nævnt kan et styrket samarbejde være med til at skabe en bedre kultur på arbejdspladsen, hvor der også er plads til feedback. Hos World of Adventure har vi stor erfaring med teambuilding og teamtræning, der kan styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Gennem forskellige øvelser, som vi kan introducere jer for den smarte 4-trins feedbackmodel, så I kan øve jer i, hvordan man giver den bedste feedback, så I kan høste de positive fordele herved. Kontakt os endelig, hvis I gerne vil høre mere.

Når I har et godt arbejdsmiljø, vil I opleve, hvordan det bliver lettere at både modtage og give feedback. Helt grundlæggende handler det altså om at skabe en kultur på arbejdspladsen, der er kendetegnet ved gensidig respekt og tillid, og hvor der er plads og tid til konstruktiv feedback. På den måde kan I skabe de bedste forudsætninger for, at alle medarbejdere trives og yder deres absolut bedste.

Spørgsmål og svar

Hvad er feedback?

Feedback er en form for tilbagemelding, du giver til en anden person. Den handler om deres adfærd eller indsats, og gennem denne tilbagemelding fortæller du personen, hvad du har observeret, hvilke positive eller negative konsekvenser dette har og hvordan personen evt. skal gøre noget anderledes fremadrettet. Feedback er altså med til at fortælle os, hvorvidt vi lever op til andres forventninger. Feedback kan dermed være med til at gøre os dygtigere  både i privatlivet og på arbejdspladsen.

Hvad er god feedback? 

Den gode feedback bør altid være konkret og håndgribelig. Det gør nemlig, at modtageren bliver motiveret til at gøre tingene anderledes. Vær derfor altid så specifik, som overhovedet muligt, når du giver andre feedback. Brug eksempler og vær realistisk, når du kommer med forslag. Husk også at sætte dig i modtagerens sted, når du giver feedback.

Hvad er en feedbackmodel?

En feedbackmodel er en måde at rammesætte processen med at give feedback på, så den bliver mere håndgribeligt. Det kan f.eks. gøre det lettere at give feedback på arbejdspladsen. Den anerkendte 4-trins feedbackmodel er en af de mest brugervenlige, der findes, og den er let at gå til for alle. Modellen kan være med til at motivere og tilskynde udvikling, så alle trives og yder deres bedste på arbejdspladsen.

Hvorfor er det vigtigt med feedback?

Feedback er vigtigt, da det kan være med til at dygtiggøre os. Uden feedback kan det være vanskeligt at udvikle sig professionelt eller personligt, da det kan være svært at vurdere sin egen adfærd og indsats. Det er derfor en rigtig god idé at sætte fokus på at give en god og konstruktiv feedback på arbejdspladsen.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.