»
»
»
5 gode råd til et styrket samarbejde på arbejdspladsen

5 gode råd til et styrket samarbejde på arbejdspladsen

Før vi dykker ned i de gode råd, vi gerne vil give dig med på vejen, er det vigtigt at tænke over, hvad samarbejde egentlig er. Ifølge ordnet.dk er definitionen på det: “arbejde som flere personer, organisationer el.lign. udfører i fællesskab – også om det at indgå i et sådant arbejde”[1].

Det vil sige at samarbejde både kan referere til det stykke arbejde, der bliver udført og til selve handlingen om at arbejde sammen med andre om at løse en opgave. Det engelske udtryk for dette er f.eks. cooperation eller teamwork, hvilket mest hentyder til selve handlingen. Andre engelske udtryk omfatter bl.a. at have et working relationship.

Samarbejde har således ofte også en forbindelse til fællesskab, da man er flere personer om at løse en specifik opgave, og dermed kan danne et specielt fællesskab på f.eks. arbejdspladsen.

Gode råd, du kan tage med dig videre

Vi vil gerne hjælpe jer godt i gang med at arbejde sammen på jeres arbejdsplads. Samarbejdet i din virksomhed kan bl.a. styrkes ved at sende alle medarbejdere og ejere/ledere på et teambuildingevent. I løbet af en teambuildingdag kan I nemlig blive skarpe på, hvordan tilliden, respekten og de sociale bånd kan styrkes på din arbejdsplads. Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os i World of Adventure.

Et godt teamsamarbejde er alfa og omega for at få en velløst opgave og god oplevelse. Det er altså forudsætningen for at få en succesoplevelse på både det personlige, faglige og økonomiske plan. Her giver vi dig derfor vores 5 gode råd til at sikre det gode samarbejde.

1: Samarbejde og kommunikation går hånd i hånd

Når du er bevidst om, hvilke nogle personlighedstyper, der arbejder i din virksomhed, kan du nemmere gøre en målrettet indsats. Det kan eksempelvis være en god idé at få de mere indadvendte medarbejdere til at sige deres mening, og at få de mere højtråbende typer til at holde sig lidt mere tilbage og give plads, så dem, der er knapt så frembrusende, også kan komme til orde.

Når du gerne vil sætte fokus på det gode samarbejde, er det essentielt at starte med at kigge på den interne kommunikation. Når kommunikationen er tilpasset de enkelte medarbejdere, bliver der nemlig banet vej for et forbedret samarbejde. God kommunikation kræver tillid og gensidig respekt.

2: Kollegaer, der arbejder godt sammen, er guld værd

Før du kaster dig ud i en masse indsatser, der skal ryste dine medarbejdere/kollegaer sammen, er det vigtigt bl.a. at kigge på, hvem der naturligt arbejder godt sammen. Det gode samarbejde mellem kollegaer er nemlig guld værd, da glade medarbejdere yder en større og bedre indsats. Derfor kan et godt teamsamarbejde være nøglen til personlig, faglig og økonomisk succes.

Husk på, at selvom man måske fungerer godt socialt sammen, så er det ikke sikkert, at man passer godt sammen fagligt. Det kan derfor være en idé at forsøge at sammensætte forskellige teams og se, hvad der fungerer allerbedst på arbejdspladsen. På den måde træner man også medarbejderne i at arbejde sammen med forskellige fagligheder og personligheder. Det kan også gøre den enkelte medarbejder skarpere på sine egne kompetencer, styrker og svagheder, når de lærer at komplementere andres.

3: Gør det nemt at arbejde sammen på arbejdspladsen

Man kan arbejde godt sammen både ansigt til ansigt, per telefon, via e-mail og via videoopkald. Når I har en afstemt kommunikationskultur i virksomheden, er det nemt for den enkelte medarbejder at afkode ikke blot, hvad der bliver sagt, men også andre informationer ud fra måden, noget bliver sagt på. Den gængse tone of voice kan derfor være en god idé at bibeholde både ansigt til ansigt, på skrift og via telefonen. Træn gerne i at bruge forskellige kommunikationsformer på arbejdspladsen, så det bliver naturligt for medarbejderne.

4: Kom miskommunikation til livs og indgyd til åbenhed

Når du opfordrer dine kollegaer eller medarbejdere til at være åbne og sige det, de mener, kan du bedre komme miskommunikationen til livs. Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer er nemlig i høj grad afhængig af, at der ikke bliver spildt dyrebar tid på misforståelser. Et godt samarbejde er dermed baseret på tillid, respekt, åbenhed, ærlighed og at den enkelte involverede part har glæde af samarbejdet.

Husk desuden, at feedback også kan være en vigtig faktor i et godt samarbejde. Giv derfor hinanden god konstruktiv feedback dagligt, så I sammen kan styrke hinanden på arbejdspladsen. Vær dog opmærksom på, at feedback ofte er noget, der skal prioriteres og arbejdes på, før det fungerer helt optimalt på arbejdspladsen. Læs mere om feedbackmodellen lige her, så I kan blive gode til at give hinanden brugbar, konstruktiv feedback.

5: Dyrk alle former for teamsamarbejde

Teamsamarbejde kan være relevant for mange forskellige typer af opgaver. Du kan derfor tænke i teamsamarbejde både, når der skal løse store og små opgaver. Eksempelvis kan du lade en gruppe strukturerede og arbejdsomme medarbejdere stå for at arrangere events i dit firma, hvilket både gavner dem og firmaet som helhed.

Man kan også sammensætte en gruppe af medarbejdere, som ikke minder særlig meget om hinanden og bruge deres forskellige styrker og svagheder på en optimal måde, så samarbejdet bærer frugt og der ligeledes er fokus på deres personlige udvikling.

Hvordan styrkes det tværfaglige samarbejde på arbejdspladsen?

Tværfagligt samarbejde er noget, der fylder mere og mere i små, mellem og store virksomheder. At kunne arbejde sammen på tværs af en virksomhed og på tværs af forskellige fagligheder er guld værd, da både medarbejderne, opgaven og virksomheden kan have glæde af mange forskellige styrker og kompetencer. Et godt samarbejde er nemlig et fint eksempel på, hvordan værdien af helheden er større end summen af de enkelte dele. Når forskellige personlighedstyper og forskellige fagligheder sættes sammen, kommer der nemlig ofte nye idéer på banen, som ellers ikke var opstået naturligt.

Jeres samarbejde på arbejdspladsen kan styrkes ved, at man som leder eller virksomhedsejer ofrer nogle ressourcer i form af tid og penge på eksempelvis teambuilding. Teambuilding kan gøre rigtig meget for at ryste medarbejderne tættere sammen og gøre dem skarpere på, hvordan man kommunikerer godt, sådan at uoverensstemmelser får sværere ved at udvikle sig til konflikter.

Tværfagligt samarbejde på arbejdspladsen kan også styrkes ved, at man gør en målrettet indsats for, at det enkelte teammedlem er bevidst om, hvilke faglige kvalifikationer de andre bidrager med, og hvad vedkommende forventes selv at bidrage med. Når forventninger til det faglige er på plads, kan man bedre koncentrere sig om at løse opgaven og at komme godt ud af det med personer, som måske ikke er samme personlighedstype som én selv, eller som har en anden faglig baggrund.

Vil I gerne blive bedre til at arbejde sammen?

Hvis I gerne vil lære mere om det at arbejde sammen, og hvordan WOA kan hjælpe dit firma med at blive endnu skarpere, hører vi meget gerne fra dig. Vi har 30 års erfaring med bl.a. events, teambuilding, fester og rejser, der kan være med til at styrke samarbejdet på din arbejdsplads. Du kan skrive eller ringe til os. Se denne kontaktside for vores kontaktoplysninger.

Teambuilding og teamtræning kan for alvor sætte skub i jeres samarbejde. Her vil der nemlig i høj grad være fokus på den gode kommunikation, som ofte er alfa og omega, når man taler om arbejde sammen. Gennem teambuilding kan I lære hinandens stærke (og mindre stærke) sider at kende. Det kan være en stor fordel i dagligdagen på arbejdspladsen, da I vil blive bedre til at støtte og komplementere hinanden og ikke mindst til at kommunikere, når I arbejder sammen.

Teambuilding kan samtidigt være medvirkende til at skabe en større forståelse for hinanden. Det kan være utrolig gavnligt på flere parametre, og det kan bl.a. være med til at skabe et bedre sammenhold og en styrket fællesskabsfølelse i virksomheden. Når det gode samarbejde først er blevet stablet på benene, vil der blive skabt langt mere effektive teams på arbejdspladsen, som vil bidrage til både bedre resultater og et sundt arbejdsmiljø.

Spørgsmål og svar

Hvad er samarbejde?

Samarbejde er, når flere mennesker arbejder sammen om at løse en bestemt opgave eller som del af en større indsats. Samarbejde kan foregå både i arbejdsmæssige og private sammenhæng. Det opstår, når flere mennesker udfører handlinger i samspil med andre for at nå et fælles mål. Der er fokus på samspillet mellem mennesker, og det der kendetegner samarbejde er, at opgaven ikke kan løses uden, de samarbejder.

Hvad er et godt samarbejde?

Godt samarbejde er, når alle involverede parter får noget positivt ud af samarbejdet, og når opgaven løses på en god og effektiv måde med fokus på kvalitet. Det drager nytte af den enkeltes styrker, og hvis teamet er godt sammensat, kan man bedre opnå succes med samarbejdet. Det kan især være svært at arbejde godt sammen med de andre i teamet, hvis man ikke selv har valgt, hvem man skal arbejde sammen med, og det kan være nødvendigt at forklare ud fra, hvilke kriterier en gruppe er blevet sat til at arbejde sammen, så samarbejdet virker meningsfuldt.

Hvad bygger et godt samarbejde på?

Et godt samarbejde bygger på tillid, respekt, en velsammensat gruppe af mennesker, forståelse for opgaven, tålmodighed, kommunikation og at alle yder en stor indsats for, at opgaven skal lykkes. Det kan opstå, uanset om det er medarbejderne selv eller chefen/lederen, der har sammensat gruppen.

Hvorfor er samarbejde svært?

Samarbejde kan være svært, hvis man ikke kommer godt ud af det med de andre i teamet. Det kan være, at man måske ikke bryder sig om en kollega eller anden samarbejdspartner, som man ellers forventes at komme godt ud af det med, eller at man har en tendens til at tale forbi hinanden, misforstå hinanden eller generelt er for dårlige til at lytte til hinanden. Selv når der er styr på de faglige færdigheder, og alle teammedlemmer er klædt fagligt godt på til opgaven, er det oftest forskelle i folks personligheder, der gør deres samarbejde vanskeligt.

Hvad gør man, hvis man ikke kan samarbejde?

Hvis man ikke kan arbejde sammen med en eller flere i sit team, kan der opstå problemer. For at undgå konflikter er det vigtigt at have en åben, venlig og konstruktiv dialog med de andre i teamet og ikke mindst med lederen. Konkrete ting, man kan gøre for at undgå samarbejdsvanskeligheder, er at bruge tid og ressourcer på teambuilding, afholde møder og forventningsafstemninger med fokus på den enkeltes faglige kompetencer og have konstruktive samtaler mellem de involverede parter og lederen.

Hvad er vigtigt for samarbejdet i et team?

Det vigtige for et godt samarbejde er bl.a., at lederen informerer det enkelte teammedlem om, hvad der skal gøres, og hvad de hver især kan bidrage med fagligt. Herudover kan det også være en fordel, at arbejdet bliver løst af en gruppe sammensat med personlighedstyper. Sidst men ikke mindst bør der selvfølgelig også være de rette faglige kompetencer i teamet, så samarbejdet kan blive en faglig succes. Bliver det det, er der nemlig større sandsynlighed for, at det sociale også kommer til at hænge bedre sammen.

Relaterede nyheder

October 11, 2023
Søren Madsen
Julen er ikke bare en højtid; den er en dybfølt følelse af fest og samhørighed. Julearrangementer giver os muligheden for at skabe uforglemmelige øjeblikke sammen, som medarbejderne vil se tilbage på med smil på læben.