Metoder og teorier

Her ses en gruppe i fuld færd med at snakke metoder og teorier

Experiential Learning
Experiential Learning skaber så effektive læringsbilleder, at deltagerne husker deres erkendelser og læringspunkter langt bedre end ved almindelig undervisning og træning. Grundideen er at involvere deltagerne, så de bliver en interaktiv del af læringen via handling, refleksion, erkendelse og indsigt i egne reaktioner. Denne proces foregår i et positivt og trygt klima, der motiverer deltagerne til at søge flere oplevelser og mere læring.

Mange metoder og teorier kommer i spil
Emnerne på kurserne er mange, og der bringes mange teoretiske værktøjer i spil. Hvert kursus kan indeholde et eller flere indlæg, som giver mening i forhold til det mål, vi har sat for kurset.

Modtag et uforpligtende tilbud"Succesfulde arrangementer baseret på over 25 års erfaring og ekspertise"

World of Adventure A/S