Projektopstart med fokus på High Performance Team


I forbindelse med opstarten af en ny projektgruppe, der skal udvikle den nye centrale IT platform for hele virksomheden, var det afgørende at komme godt fra start.

3 dages Kick-Off
Derfor blev der planlagt 3 dages målrettet Kick-Off, hvor planerne og tankerne om projektet blev gennemgået. Der blev set på lessons learned fra tidligere projekter og opsat en række spilleregler.

Billede af Søren Madsen i fuld gang med at starte Kick-Off op

Fokus på High Performance Teams og teamets udviklingsstadier
Søren Madsen fra World of Adventure, fik efter et 2 timers forberedelsesmøde opgaven, at sikre at teamet gik toptunet ind i projektet. Vi valgte at tage udgangspunkt i begrebet High Performance Team, og grundlæggende forståelse for hvad et team er, og hvilke omstændigheder som skulle være til stede, for at et team fungerer optimalt. High Performance handler om, at et team for at yde ultimativt, skal bruge hinanden som sparring og give hinanden feedback – ikke kun på det faglige, men også den enkeltes teamadfærd og rolle.

Teamøvelser med test af samarbejdet i praksis
Som test og træning af teamet lavede vi en række målrettede samarbejdsøvelser, som satte fokus på projektgruppens evne til at arbejde med innovation, optimering af processer og det almene samarbejde. Øvelserne lavede vi indendørs, hvilket var det optimale i denne situation. To små konferencelokaler og et stort gav fine rammer til at rumme de 15 deltagere. Det blev til en masse grin og mange tankevækkende oplevelser undervejs. Igennem en faciliteret samtale fik vi skabt bevidsthed om emner, som også senere vil være afgørende vigtige for et succesfyldt projekt.

Her ses deltagerne i fuld gang med at lave en øvelse med balloner

Dagen efterlod mange refleksioner
Deltagerne meldte meget positivt tilbage på at få udvidet deres viden om at arbejde i et team og hvordan man bedst indgår i et projekt. Herudover gav øvelserne en masse refleksioner, som de vil huske hinanden på under projektet.

Af konkurrencemæssige grunde kan vi ikke fortælle, hvilken virksomhed der tales om.

Tilbage til Cases!