Teamcoaching


Her ses et billede at et hold som er ved at blive coachet

Teamcoaching er et effektivt redskab til at forbedre samarbejdet og kommunikationen i et team…

Et godt gammelt visdomsord siger, at det aldrig er virksomheder eller afdelinger, der arbejder sammen, men altid mennesker.
Derfor drejer det sig om at få det optimale samarbejde mellem medarbejderne i de teams, de er medlemmer af.

Coaching af teams er til gavn for den enkelte medarbejder, teamet – og virksomheden.

  • Hvordan opleves relationerne i teamet?
  • Hvilke ressourcer og styrker er der i teamet?
  • Hvordan udnytter vi disse ressourcer bedre?
  • Hvordan udvikler vi os sammen?
  • Hvordan øger og fastholder vi teamets motivation?
  • Hvordan løser vi konflikter mellem teammedlemmerne?

Det er den enkelte medarbejders viden og kunnen, der gør forskellen mellem gode og dårlige resultater. Vel at mærke, hvis samspillet mellem medarbejderne er godt og tillidsfuldt.

Dygtige medarbejdere ønsker personlig udvikling og udvikling af det team, de arbejder i – teamcoaching hjælper både den enkelte medarbejder og teamet til at udnytte sit potentiale.

Book teamcoaching
World of Adventure A/S er medlem af brancheforeningen for teambuilding og lederudvikling, og med over 20 års erfaring i teamcoaching får du garanti for kvalitet og faglighed.

Kontakt Søren Madsen, teamcoach og direktør af World of Adventure på 7027 1427. og hør nærmere.

Kontakt