High Performance Teams


Teamet der bliver til “High Performance Team”
Teamet er en størrelse vi ofte taler om og ofte roser for sine kvaliteter og der er ingen tvivl om, at arbejde i et velfungerende team er noget alle vil elske og noget der vil skabe resultater i virksomheden.

Men hvad er det egentlig der skaber et godt High Performance Team?

 • Fælles mål
 • Indbyrdes afhængighed
 • Gensidig forpligtelse
 • Fælles værdier
 • Fokus på gruppeprocesser
 • Tillid
 • Dialog
 • Samarbejde
 • Åbenhed
 • Respekt for forskellighed
 • Konfliktløsningsevne
 • Fysisk nærhed

High Performing Teams udviklingsfaser: Tuckman’s Forming , Storming, Norming and Performing
Når et High Performing Team skabes, så gennemgår det en række faser inden det bliver High Performing.
Tuckman’s model beskriver de faser gruppen gennemgår og her er det vigtigt at bemærke, at i starten opleves samarbejdet hurtigt som velfungerende.
Det er først efter et stykke tid, når man er begyndt med det reelle arbejde, man lige pludselig opdager at holdningen til deadlines, måske er lidt forskellig
trods alle de gode hensigter, rummeligheden og ønsket om at få tingene til at fungere.

På billedet kan man se nogle af de egenskaber, som kan være med til at skabe teamudvikling

Forming stadiet
Høflige medlemmer – Lav risikovillighed – Synspunkter og følelser tilbageholdes – Reserveret adfærd – Konflikter undgås
Storming stadiet
Vind-Tab situationer – Forsvarspositioner forberedes – Mistro og mistænksomhed – Dårlige lyttere – Minimal søgning af feedback – Vægt på egne synspunkter – Status og roller forekommer vigtige – Medlemmer forlades eller forlader
Norming stadiet
Begyndende afklaring af roller – Gryende lyst til at hjælpe andre – Deltagelse i gensidig konfliktløsning – Opmærksomhed på andres behov – Villighed til at ændre synspunkter – Opsøgning af feedback
Performing stadiet
Det Effektive Team – Udviser gensidig åbenhed – Udviser høj grad af tillid – Er aktivt lyttende – Deler følelser – Har konflikter – Tager risici
High Performing stadiet
Det Ultimative Team – Mange komplementære relationer – Selektion er et must – Kender hinanden bedre end familie – Ubegrænset tro og tillid – Taber og vinder stort – Stiller (ufravigelige) krav – Bygger på følelser – Bruger konflikter aktivt

High Performance Teammodellen
Modellen beskriver en række trin som teamet kan være på og hvilken holdning og adfærd, der er kendetegnet de forskellige trin.
Vi har oplevet mange gode teams, men sjældent er de ”High Performance Teams”. Som oftest vurderer de enkelte medlemmer deres hold,
som værende imellem Potentielt team og Team.

På billedet kan man læse en lille smule omkring high performance team

Hvad skaber et High Performance Team
Der er især en række faktorer som vi vægter ekstra højt og som lader til at gøre en større forskel.

Åbenhedens betydning for teamet
Åbenhed er vigtig i forhold til kreativitet, konfliktløsning og et kontinuerligt fokus på bolden og ikke manden.
Sig hvad vi tænker, føler og oplever, hvilket står på skuldrene af tilliden til hinanden i alle henseender.

Evne til at give hinanden feedback
Her handler det om at være konkret og ikke være fordømmende. Vi skal ville hinanden det bedste og skal kunne udfordre hinanden,
være uenige og alligevel have tillid til hinanden.

Pas på at ville magten for meget
Det er meget destruktivt, når det bliver vigtigt for nogen at få ret eller lov at bestemme, uden at have nogen kompetence eller erfaring bag,
der kan understøtte at man måske har mere ret. Dette er svært, da det ligger i den menneskelige kultur, at vi holder meget af vores egne ideer.

Hvordan kan vi træne os til at blive et High Performance Team
Selvom vi har holdt hundredvis af foredrag, så går det igen at mange teammedlemmer ved mindre om teams end de regnede med eller tør sige.
Derfor er det altid godt at give alle et foredrag om den basisviden, der skal til for at skabe forståelse for teambegrebet.

Teams kan testes, hvis man ønsker en datafokuseret tilgang
Vi arbejder med de fleste gængse teamanalysemodeller som MBTI, JTI, DISC, Insight og vores favorit Belbin, til at lave typologianalyser af personer
og bruge disse data til at analysere adfærd og præferencer.

For nogle grupper viser det sig hensigtsmæssigt med konkrete data, for at igangsætte en proces de finder relevant
og dette kommer som regel til kende i selve analyserne.

Arbejde med en metaforisk tilgang
Det kan være svært at tale direkte om dagligdagen, men til gengæld relativt afslappet at tale omkring isolerede holdøvelser.
Adfærden er som oftest den samme som hjemme, eksemplerne og følelserne i dialogen er ægte. En dygtig facilitator vil kunne sikre at I kommer ud i
krogene omkring, hvad jeres team kan og ikke kan, samt hjælpe med at justere i retningen af High Performance.

Skab mere viden og bevidsthed
Et fokus på at skabe et fremragende team vil altid sætte en proces i gang, der bringer deltagerne videre. Om gruppen kan klare det på egen hånd
eller skal have hjælp i processen fra en konsulent, det er forskelligt, men erfaringen siger at teams kan bære meget, så snart de er udstyret med viden og forståelse
for emnet ”High Performance Team”

I er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 7027 1427. for en snak om hvordan jeres team bliver et “High Performance Team”.

Kontakt