Teamdag

Her ses en gruppe, i fuld gang med at løse deres opgave
  • Antal Deltagere

    Der betales for minimum 10

  • Sted

    Hele Danmark – udendørs

  • Varighed

    3 timer – hel dag

En teamdag er en refleksiv læringsproces

De grundlæggende emner for en teamdag kan være alt fra empowerment, kommunikation, ansvar, kreativitet, samarbejde, win/win, vidensdeling, tillid og værdier, til accept af forskelligheder, åbenhed og fælles mål.
I samarbejde med en af vores konsulenter fastlægges, hvilke emner i ønsker bearbejdet. Ud fra denne analyse udarbejdes kursets ”drejebog”.
Teamdage bygges op over forskellige samarbejdsøvelser og teambuildingsopgaver. For at sikre at de aktive teams styrkes og udvikles, kombineres aktiviteterne med en refleksions proces. En af vore professionelle instruktører eller konsulenter faciliterer med teamet, og sikrer at det får fastholdt læringspunkterne og konklusionerne.

Hvordan foregår det
Teamdagen starter med mindre opgaver, hvor budskaberne er klare og tydelige. I løbet af dagen bygges der langsomt op til mere komplekse opgaver og læring.
Det er teamets opgave at bruge hinandens evner bedst muligt gennem en fornuftig rollefordeling.
Der er tale om opgaver som “Tangram”-øvelsen, hvor der skal samles puslespil med nonverbal kommunikation.

En teamdag er god læring og leg
Kurset foregår udendørs med naturen som kulisse.
Det er altid vigtigt, at teambuilding og læring sker i et trygt og sikkert miljø. Derfor tager valget af aktiviteter altid udgangspunkt i teamets temperament, sammensætning og ønsker, efter metoden Challenge by Choice. Teamdagen består også af kreative indslag og sjove lege og udfordrer indersiden af hovedet.

Modtag et uforpligtende tilbud